Arhiva anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de reexaminare (I), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023   
Orarul susținerii tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023  
Orarul sesiunii de reexaminare (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023    
Orarul susținerii prealabile a tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023  
Orarul sesiunii de examene (absolvenți), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023    
Orarul sesiunii de reexaminare (III), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare (II), ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023

Orarul sesiunii de examene, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023   

Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023
Orarul sesiunii de reexaminare, ciclul I, studii superioare de licență, învățământ cu frecvență, anul de studii 2022-2023