Comisia metodică

Planul de lucru al Comisiei metodice

Planul de lucru 
al Comisiei metodice,
a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,
pentru anul de studii 2014-2015

Nr. d/o Denumirea activităţii Responsabili Termenul de realizare
1 Elaborarea proiectului planului de lucru al Comisiei Metodice pentru anul universitar 2014-2015 şi propunerea spre aprobare Liubov Zastînceanu 20 septembrie 2014
2 Examenarea și propunerea spre aprobare a curriculelor și altor resurse didactice elaborate de cadrele didactice ale facultății. Membrii comisiei 1-20 octombrie 2014
3 Organizarea seminarului metodic pentru cadrele didactice ale facultății cu genericul “Disponibilități de utilizare a TIC în organizarea procesului didactic la FȘREM” Liubov Zastînceanu, Lidia Popov 16-30 noiembrie 2014
4 Examinarea materialelor didactice elaborate de profesorii FŞREM în perioada septembrie – noiembrie 2014 Membrii comisiei 1-20 decembrie 2014
5 Discutarea şi aprobarea la şedinţa ordinară a Comisiei Metodice a materialelor didactice, elaborate de profesorii facultăţii în perioada septembrie – noiembrie 2014 Liubov Zastînceanu 20 -25 decembrie 2014
6 Asistenţa la orele publice ale persoanelor, care participă la concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante. Membrii comisiei după necesitate
7 Examinarea materialelor didactice elaborate de profesorii FŞREM în perioada decembrie 2014 – februarie 2015 Membrii comisiei 1-20 martie 2015
8 Discutarea şi aprobarea la şedinţa ordinară a Comisiei Metodice a materialelor didactice, elaborate de profesorii facultăţii pînă în martie 2015. Liubov Zastînceanu 20 – 25 martie 2015
9 Examinarea materialelor didactice elaborate de profesorii FŞREM în perioada martie  – mai 2015. Membrii comisiei 1-10 iunie 2015
10 Discutarea şi aprobarea la şedinţa ordinară a Comisiei Metodice a materialelor didactice, elaborate de profesorii facultăţii în perioada martie – mai 2015. Liubov Zastînceanu 10 -15 iunie 2015
11 Examinarea materialelor pentru examenele de licenţă la specialităţile facultăţii, elaborate de catedre. Membrii comisiei La solicitarea decanatului
12 Totalizarea activităţii de lucru a Comisiei Metodice a FŞREM şi prezentarea raportului despre activitatea comisiei la şedinţa Consiliului FŞREM. Liubov Zastînceanu 16-30 Iunie 2015