Comisia pentru cercetare ştiinţifică

Planul de lucru al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică

Planul de lucru 
al Comisiei pentru cercetare ştiinţifică,
a Consiliului Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului,
pentru anul de studii 2014-2015

Nr. d/o Denumirea activităţii Responsabili Termenul de realizare
1 Aprecierea stării cercetărilor ştiinţifice la facultate pentru acreditarea ştiinţifică Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
2 Monitorizarea activităţii profilului ştiinţific actual şi iniţierea de noi profiluri ştiinţifice în cadrul facultăţii. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
3 Organizarea şi monitorizarea procesului de înaintare ale proiectelor de participare la concursurile instituţionale, naţionale şi internaţionale, bursele şi stagiarele ştiinţifice. Vasilii Şaragov Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
4 Monitorizarea realizărilor cercetărilor ştiinţifice obţinute în cadrul laboratoarelor ştiinţifice, catedrelor şi proiectelor de cercetare. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
5 Monitorizarea activităţilor de cercetare ale doctoranzilor facultăţii. Vasilii Şaragov Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
6 Monitorizarea procesului de înaintare ale dosarelor colaboratorilor facultăţii pentru posturile de profesor şi conferenţiar. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
7 Monitorizarea procesului de înaintare a dosarelor pentru conducerea tezelor de doctorat. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
8 Monitorizarea procesului de editare a revistelor ştiinţifice şi lucrărilor de autor (monografii, manuale, îndrumări metodice, recomandări tehnico-tehnologice şi metodologice etc). Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
9 Înregistrare în baze de date internaţionale a revistei Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. Vasilii Şaragov Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
10 Pregătirea dosarului de acreditate a revistei Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente. Vasilii Şaragov Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
11 Pregătirea, organizarea şi promovarea Colloquia Professorum, Ediţia a V-a. Comisia Octombrie 2014
12 Pregătirea, organizarea şi promovarea Colocviului ştiinţific studenţesc Interuniversitaria. Comisia Mai 2015
13 Informarea despre Forurile ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, congrese, expoziţii etc). Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
14 Promovarea seminarelor cu profesorii tineri, doctoranzi, studenţi referitor la pregătirea articolelor pentru publicare şi a comunicărilor la foruri ştiinţifice. Vasilii Şaragov Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
15 Reflectarea pe pagina WEB a facultăţii despre activităţile şi rezultatele cercetărilor ştiinţifice. Vladislav Rusnac Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
16 Activizarea cercetărilor ştiinţifice studenţeşti (cercuri ştiinţifice, concursuri etc.). Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
17 Monitorizarea ameliorării laboratoarelor ştiinţifice cu utilaje, aparate, veselă, reactive. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
18 Organizarea întîlnirilor cu savanţii de vază din ţară şi din străinătate. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
19 Colaborarea cu Universităţile şi Institutele de cercetare la nivel naţional şi Internaţional. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015
20 Prezentarea informaţiei de către cadrele didactice şi ştiinţifice aflate la stagiare. Comisia Pe parcursului anului  de studii  2014-2015