Comisiile facultății

Comisia metodică

Comisia pentru asigurarea calității

Comisia pentru imagine