Contacte

Adresa:

str. Puşkin, 38, Corpul I, etajul 1,

mun. Bălţi, MD-3121

Republica Moldova

Departamentul de management al calităţii

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

 tel. (+373) 231 5-24-74