COP

Achiziționarea Mobilierului repetat.

Lucrări de reparație (Reparația pardoselii, tavanelor, pereților din Blocul nr. 2  a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți)

Achiziționarea Mobilierului.

Echipamentului şi accesoriilor pentru computer. Proiect ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Lucrări de reparație și construcție în Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți.

Lucrări de reparație (Reparația holului din Blocul nr. 1, etajul 2, scării, geamurilor demisol a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți)

Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea Materialelor electrice

Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea Echipamentului şi accesoriilor pentru computer (Proiect — ERASMUS Skills4Future, NR.101081787 CBHE-EDU-2022)

Cererea Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea Lucrări de reparație (Schimbarea geamurilor și ușilor în blocul nr. 2  a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți)

Cerere Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea Lucrări de reparații (Schimbarea geamurilor și ușilor în Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din  Bălți)

Cerere Ofertelor de Prețuri privind achiziționarea Materialelor de construcții