Curricula

Ciclul I – studii superioare de licenţă | Ştiinţe ale educaţiei | Învăţămînt cu frecvenţă redusă

Limba şi literatura rusă

Limba şi literatura ucraineană

Ciclul II – studii superioare de master | Ştiinţe ale educaţiei | Învăţămînt cu frecvenţă

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (90 de credite)

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (120 de credite)