Descriere

Filialei Nord a Academiei de Științe a Moldovei

Filiala Nord a Academiei de Științe a Moldovei a fost fondată în toamna anului 2006 cu scopul de a monitoriza activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic în zona de nord a Republicii Moldova în conlucrare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo”, IP Institutul de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”, Institutul de cercetări „Rif Acvaaparat” ș. a. În decembrie 2018, în urma reformării AȘM a fost creată Filiala Nord a AȘM.

O altă dimensiune a activității Filialei ține de organizarea şi participarea la întruniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, bussinesului mic, conducătorilor întreprinderilor industriale şi agricole din raioanele de nord ale Republicii Moldova, privind informarea asupra activităţii Parcurilor Știinţifico-Tehnologice şi a Incubatorelor de Inovare, familiarizarea cu cerinţele faţă de ofertele de proiect, față de candidaţii-rezidenţi, precum şi cu condiţiile de alocare a suportului financiar referitor la implementarea proiectelor prezentate la concurs. În ultimii ani au fost organizate și promovate 8 seminare și mese rotunde cu reprezentanții celor 14 raione și mun. Bălți (Râșcani, Edineț, Fălești, Glodeni, Rezina și Florești, Soroca, Bălți) atât în incinta Filialei, cât și în roioane.

Totodată, este asigurată participarea rezidenţilor la seminare, conferințe naţionale și internaționale, ateliere de lucru, forumuri, aplicații, ședințe tematice. Spre exemplu, la 30.01.2014 rezidenții au participat la „Reuniunea oamenilor de afaceri Moldova–România” organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în colaborare cu Camerele de Comerț și Industrie din județele Prahov, Bacău, Vaslui și Neamț.

Anual cercetătorii Filialei Nord a AȘM se ocupă de organizarea participării elevilor la Concursul Național „Cel mai bun elev inovativ ediția a VII” organizat de AȘM, Ministerul Educației, AITT, Universitatea AȘM și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală. Spre exemplu, în anul 2014 la Concursul Naţional „Cel mai bun elev inovativ” ediția a VII din 18 mai, premiul doi și 2000 lei a fost decernat elevei clasei a XII a Liceului Teoretic „B. P. Hașdeu” din or. Drochia și elevilor Bodean Petru și Bacalâm Stanislav pentru lucrarea „Levitația obiectelor cu ajutorul inelelor turbionare”, iar premiul trei și 1000 lei a fost înmînat elevului clasei VII a Liceului Teoretic „Nicolai Casso” din s. Chișcăreni, Cătălin Bețivu  r-nul Sângerei pentru lucrarea „Energia vântului – alternative de success”. La 23 mai 2015 la Concursul Național, locul I și o tabletă PC a fost înmânată elevului clasei a XII a Liceului Teoretic „Gh. Asachi” din Ungheni pentru lucrarea „Transformarea plasticului în petrol lichid”, locul II a fost decernat Elenei Rusu de la Liceul Teoretic „Vasile Alexandri” din Ungheni care a fost premiată cu un telefon mobil. Cu un premiu pentru popularitate au fost menționați elevii Alexandru Sîrbu și Alexandru Ciuvaga din Soroca, care au primit în calitate de premiu un MP3 player.