Despre Universitate

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balti este o unitate de invatamint superior universitar, incadrata in structura sistemului de invatamint din Republica Moldova, care functioneaza in baza Constitutiei Republicii Moldova, Codului Educației, legislatiei in vigoare, acordurilor si conventiilor internationale semnate de Guvernul Republicii Moldova si a reglementarilor proprii.

Actualizare: 02.01.2016