Discipline

Lista disciplinelor

Semestrul I

Lista disciplinelor

Semestrul II

 

I. Licenţă

 1. Istoria literaturii universale (Antic, Evul Mediu, Renaştere)
 2. Elemente de cultură naţională
 3. Filosofia. Probleme filosofice ale domeniului
 4. Curs practic de limba şi literatura română A
 5. Istoria literaturii A (II)
 6. Literatura română I
 7. Probleme filosofice ale domeniului
 8. Istoria literaturii A (IV)
 9. Specificul predării genurilor literare
 10. Didactica specialităţii A
 11. Istoria literaturii române (Veche Premodernă)
 12. Teoria lecturii
 13. Teză de an (regulament)
 14. Istoria literaturii române III (Marii clasici, Modernism, Teză de an ş.a.)
 15. Creativitate didactică
 16. Istoria literaturii universale I
 17. Modulul limbă şi stil B1
 18. Literatura pentru copii
 19. Proza germanofonă
 20. Istoria literaturii germane
 21. Istoria literaturii (I)

 

II. Masterat

 1. Literatura română şi comparată I
 2. Didactica literaturii române
 3. Configuraţii ale textului dramatic
 4. Practica pedagogică (producerea materialelor didactice)

 

III. Jurnalism

 1. Bazele jurnalismului
 2. Scriere creativă
 3. Sistemul mass-media în Republica Moldova
 4. Drept şi legislaţia presei
 5. Tehnica elaborării ziarului
 6. Jurnalism cultural
 7. Jurnalismul de investigaţie
 8. Jurnalismul publicistic
 9. Mass-media şi opinia publică
 10. Săptămînalul ca tip de ediţie
 11. Atelier de creaţie
 12. Practica tehnologică II

 

 

 

I. Licenţă

 1. Introducere în teoria literaturii (anul I)
 2. Construcţie europeană (anul II)
 3. Teză de an A (anul III)
 4. Practica pedagogică A (anul IV)
 5. Personajul în literatura dramatică interbelică (anul III)
 6. Hermeneutica discursului (anul IV)
 7. Teze de licenţă (anul IV)
 8. Literatura română II (anul I)
 9. Didactica specialităţii A (anul III)
 10. Modul limbă şi stilistică Istoria literaturii Bl (anul III)
 11. Teoria comunicării mediatice (anul I)
 12. Istoria literaturii A IV (anul III)
 13. Literatura universală (anul I)
 14. Istoria literaturii universale II (anul I)
 15. Istoria literaturii române (Veche premodernă) (anul I)
 16. Istoria literaturii române III (Marii clasici) (anul II)
 17. Istoria literaturii B 2 (anul III)
 18. Istoria literaturii Franţei (anul III)
 19. Interpretare şi traducere (anul III)
 20. Interpretarea textului (anul IV)
 21. Proza germanofonă (anul III)
 22. Teoria lecturii (anul II)
 23. Istoria literaturii române III (Marii clasici) (anul II)
 24. Istoria literaturii II (anul III)
 25. Literatura pentru copii (anul II)
 26. Nuvela britanică contemporană (anul III)
 27. Nuvela britanică a sec XX (anul III)
 28. Istoria literaturii XIX-XX (anul III)
 29. Literatura ştiinţifico-fantastică (anul II)

I.II. Frecvenţă redusă

 1. Istoria literaturii universale II (anul I/II)
 2. Istoria literaturii române IV(anul III)
 3. Istoria literaturii AIV (anul III)
 4. Istoria literaturii A V (anul III)
 5. Introducere în teoria literaturii (anul I)
 6. Construcţie europeană (anul II)
 7. Dramaturgia interbelică (anul III)
 8. Didactica specialităţii (anul III)
 9. Didactica specialităţii (anul IV)
 10. Practica pedagogică (anul IV)
 11. Istoria literaturii române II (Marii clasici) (anul II)

II. Master

 1. Literatura română şi comparată II
 2. Teoria literaturii în învăţămîntul preuniversitar
 3. Practica pedagogică II
 4. Teză de master

III. Jurnalism

 1. Genurile jurnalismului (anul II)
 2. Construcţie europeană (anul II)
 3. Redactarea textului jurnalistic presa scrisă (anul II)
 4. Mass -media în occident (anul II)
 5. Practica tehnologică presa scrisă (anul II)
 6. Practica de iniţiere (anul I)
 7. Managementul jurnalistic (anul II)
 8. Literatura universală (anul I)
 9. Deontologia jurnalismului (anul II)
 10. Jurnalismul Radio-TV (anul II)
 11. Jurnalismul on-line (anul II)
 12. Atelier de creaţie (anul III)
 13. Disignul mass-media (anul III)
 14. Presa scrisă (anul I)
 15. Tehnica elaborării ziarului (anul II)
 16. Presa locală (anul III)