ELEVATE

ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior

Proiectul ,,SPORIREA NIVELULUI DE INTERNAŢIONALIZARE AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA” (ELEVATE)

Număr de referință: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

THIS PROJECT HAS BEEN FUNDED WITH SUPPORT FROM THE EUROPEAN COMMISSION. THIS COMMUNICATION REFLECTS THE VIEWS ONLY OF THE AUTHOR, AND THE COMMISSION CANNOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANY USE WHICH MAY BE MADE OF THE INFORMATION CONTAINED THEREIN.

ERASMUS+   Key Action 2. Capacity building in the field of higher education

The project  ,,ELEVATING THE INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA” (ELEVATE)

 Reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  • Aplicant al proiectului ELEVATE: Academia de Studii Economice din Moldova
  • Coordonator al proiectului ELEVATE: Olesea SIRBU, doctor în economie, Prorector pentru Relații Internaționale, Director executiv al Centrului de studii pentru Integrare Europeană, Academia de Studii Economice din Moldova
  • Pagina  oficială a proiectului ELEVATE: http://elevate-project.md/