Evaluare externă și acreditare

1. Metodologia de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă (Hotărârea de Guvern nr. 616 din 18.05.2016)

2. Ghid de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior

3. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Licență, învățământul superior

4. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Master, învățământul superior

5. Ghid de evaluare externă a programelor de studii de Doctorat, învățământul superior

6. (ROM) Model – Raport de autoevaluare