Membrii catedrei la o oră de promovare a resurselor informaţionale şi documentare, organizată de către bibliotecarii-formatori din grupurile de lucru Virtualizarea serviciilor şi Promotorii resurselor info-documentare.

 

18 mai 2018, studenții Facultății de Litere la Conferința Științifică TRADIȚIE ȘI INOVARE ÎN CERCETAREA FILOLOGICĂ, secția Lingvistică.

 

Tradițiile contează – genericul examenului public la Dialectologie. Profesor –  conferențiar universitar, doctor Viorica Popa.

 

Olimpiada de limbă și literatură română și limbă franceză – bun prilej pentru o comunicare eficientă cu instituțiile de învățământ preuniversitar.

 

Europenizare prin sărbătoare. Ziua limbilor europene sărbătorită de studenții secțiilor română, franceză, spaniolă.

 

Ingeniozitate și responsabilitate – calități ale unui masterand  (Didactici moderne ale disciplinelor filologice și Didactica limbii române în școala alolingvă)