Evenimente, noutăți, avize

ACTIVITĂȚI DEDICATE

DECADEI DREPTURILOR OMULUI

 

Conferința științifică studențească dedicată

Zilei internaționale a drepturilor copilului

cu genericul Protecția drepturilor copilului: probleme și soluții

În data de 29 noiembrie 2017, în cadrul Facultății de Drept şi Ştiinţe Sociale, aula 553, Catedra de drept privat și Catedra de drept public, au organizat Conferința științifică studențească dedicată Zilei internaționale a drepturilor copilului cu genericul Protecția drepturilor copilului: probleme și soluții.

Moderatorii conferinței au fost conf. univ., dr. Ina ODINOKAIA și lect. univ. Cristina CRAEVSAIA.

În cadrul conferinței au participat studenții anilor II-IV de la specialitățile: Drept; Istorie și educație civică, care prin comunicările prezentate au scos în relief cele mai importante aspecte ale protecției drepturilor copilului, evidențiind problemele existente și propunând soluții pentru ameliorarea situației privind asigurarea drepturilor copiilor.

Comunicările studenților au fost coordonate de conf. univ., dr., Victoria ȚARĂLUNGĂ; conf. univ., dr., Ina ODINOKAIA; asist. univ. Ludmila DUMBRĂVEANU, fiind prezentate în conformitate cu Programul conferinței, iar raportorii au fost menționați cu diplome de participare

 

Conferința științifică studențească 

dedicată Zilei internaționale a drepturilor omului  

cu genericul Protecția drepturilor omului: deziderat și realitate  

În data de 14 decembrie 2017, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale (Catedra de drept privat și Catedra de drept public) în parteneriat cu Centrul de Documentare și Informare al ONU din cadrul BȘ USARB, au organizat Conferința științifică studențească dedicată Zilei internaționale a drepturilor omului cu genericul Protecția drepturilor omului: deziderat și realitate.

Conferința şi-a deschis lucrările la 11.30 în sala de Conferințe a Bibliotecii Științifice. Moderatorii evenimentului au fost: Victoria ȚARĂLUNGĂ, conf. univ., dr., Ina ODINOKAIA, conf. univ., dr., Valentina TOPALO, coordonatorul Centrului de Documentare și Informare al ONU.

Studenții, timp de 5 ore şi 30 de minute și-au prezentat comunicările, conform Programului conferinței, fiind discutate cele mai stringente probleme în materia drepturilor omului. Autorii au recurs la o abordare complexă, sistemică, integrată şi interdisciplinară a problemelor formulate, în paralel cu reevaluarea şi reconsiderarea diverselor procese, fenomene şi evenimente de o importanţă majoră pentru drepturile omului în contextul noilor provocări. 

În cadrul conferinţei, Valentina Topalo, coordonator CD a ONU, a organizat şi prezentat expoziţia ,,Drepturile Fundamentale ale Omului”. Expoziţia a cuprins documente ce ţin de valorile democratice si  standardele internationale în domeniul drepturilor omului, mecanismele si mijloacele de asigurare a drepturilor social-economice în Republica Moldova prin prisma standardelor europene, a legislatiei Republicii Moldova cu cerintele actelor normative elaborate în cadrul Consiliului Europei şi ONU.

 

La finele Conferinței, participanți au fost menționați cu diplome de participare.

6 noiembrie 2017

La 6 noiembrie a.c. Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în cooperare cu Ambasada Republicii Lituania în Republica Moldova în cadrul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1953” a inaugurat expoziţia „Sub cer străin. Locuitorii Lituaniei în lagărele şi locurile de exil din URSS. Anii 1940-1958”, realizată de către Muzeul Victimelor Genocidului din cadrul Centrului de Cercetare a Genocidului şi Rezistenţei Populaţiei Lituaniei.
Evenimentul a fost moderat de dr., conf. univ., Virgiliu Bîrlădeanu, secretarul ştiinţific al Programului de Stat, care a menţionat că atât populaţia din Lituania cât şi cea din Basarabia a fost supusă terorii comuniste.

Ambasadorul Lituaniei în Moldova, Excelenţa Sa Rimantas Latakas, a vorbit despre ororile la care a fost supus poporul lituanian în perioada regimului sovietic de ocupaţie: „Fiecare al treilea deținut a murit torturat sau de foame, fiecare al treilea locuitor al țării a fost victima terorii comuniste în perioada 1940-1950, iar 400 mii de oameni au fugit din Lituania de teroarea comunistă”.

Prorectorul USARB, conf. univ., dr. Gheorghe Neagu a mulțumit Ambasadei Lituaniei pentru colaborarea pe care o are cu Universitatea din Bălți și a menționat că asemenea expoziții sunt importante în procesul educațional al studenților.

Conf. univ. dr. Lidia Pădureac, șefa Catedrei de ştiinţe socioumane și asistență socială de la USARB, a menţionat că Protocolul secret sovieto-german Molotov Ribbentrop din 1939 a împărţit într-un mod cinic sferele de interese în Europa de Est: „în consecinţă, Ţările Baltice şi Basarabia au fost supuse forţat puterii sovietice. Au urmat deportările în masă, condamnările la muncă silnică, foametea organizată”.

Directoarea Bibliotecii Științifice a USARB, Elena Harconiță, a mulțumit Ambasadei Lituaniei pentru Expoziția „Sub cer străin”, fiind convinsă că aceasta va avea un număr mare de vizitatori.

La inaugurarea expoziţiei au participat profesori şi studenţi de la diferite facultăţi USARB.

Scopul expoziţiei este de a relata cetăţenilor Europei, în special tinerei generaţii, despre crimele comise de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Lituaniei. La realizarea expoziţiei au fost utilizate documente şi materiale din fondurile Muzeului Victimelor Genocidului, Arhivei Speciale şi Arhivei Centrale de Stat ale Lituaniei din Vilnus, Muzeului Naţional Lituanian, Muzeului deportărilor, exilării şi rezistenţei din Kaunas, Muzeului „Alka" al regiunii Žemaitia şi Muzeului regional din Tauragė.

Exponatele povestesc despre organizarea deportărilor, despre arestări cu substrat politic,despre viaţa insuportabilă a persoanelor deportate şi a deţinuţilor din lagăre, despre condiţiile de muncă şi de trai. Cele 20 de standuri, amenajate după principiul tematic, reflectă cele mai diferite aspecte ale existenţei cotidiene a deportaţilor şi deţinuţilor politici: alimentare, îmbrăcăminte,credinţă etc., scoţând la iveală diferenţele existente în condiţiile de viaţă ale persoanelor exilate comparativ cu deţinuţii politici din lagăre. Dramatismul imaginilor, scrisorilor, documentelor legate de condiţiile în care se aflau deţinuţii politici este accentuat de motivele sârmei ghimpate, care se repetă obsesiv pe standuri.

Expoziţia a fost prezentată în premieră la 21 iunie 2011, la o serată în Parlamentul Europei, cu genericul „Prezentul şi trecutul, puse faţă în faţă", manifestarea fiind consacrată aniversării a 70-a a începutului deportărilor din Lituania. Ulterior, expoziţia a fost prezentată în Polonia, Franţa, Marea Britanie, în mai multe oraşe şi instituţii din Lituania.

 

25 octombrie 2017

În cadrul şedinţei Senatului Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi din 25 octombrie 2017 Dlui prof.univ., dr. hab. Efim Mohorea i-a fost conferit titlul onorific de Profesor Emeritus.
Dl profesor, doctor habilitat Efim Mohorea şi-a transformat profesia în destin şi cu multă dăruire a contribuit şi contribuie la promovarea imaginii USARB.

Născut în 1940 în Bălţi, şi-a făcut studiile la şcoala nr. 1, legându-şi soarta de acest oraş. Studiile universitare le-a realizat între anii 1959-1964  la Universitatea de Stat şi la Institutul politehnic din Chişinău. Meditaţiile filosofice din anii studenției treptat s-au transformat în intenţii de cercetări mai profunde fapt care l-a decis să devină filosof de profesie, respectând postulatul înaintat de Aristotel potrivit căruia Filosoful este acela care posedă totalitatea cunoaşterii în măsura posibilului. Studiile de doctorat le-a făcut la Institutului politehnic din Chişinău, avându-l în calitate de conducător ştiinţific pe renumitul Victor Tiuhtin, la acel moment  şef de sector la Institutul de Filosofie al A.Ş din Moscova. Perseverenţa şi discernământul l-au ajutat să susţină în 1970, înainte de termenul stabilit, la Institutul de filosofie de la A.Ş. din Moscova, teza de doctor în filosofie.

Dl Mohorea este un exemplu de fidelitate pentru USARB, întrucât din ianuarie 1971 şi până în prezent îşi dedică munca ştiinţifică şi didactică Universităţii „Alecu Russo” din Bălţi. S-a afirmat în cariera didactică începând cu postul de lector superior din ianuarie 1971 până în 1975, apoi din 1975 până în1990 în postul de conferenţiar universitar, pentru ca în septembrie 1991 Comitetul de Stat al URSS pe învăţământ să-i confere gradul ştiinţific de profesor universitar.

Între anii 1985-1987 a ocupat postul colaborator ştiinţific superior, lucrând asupra tezei de doctor habilitat, pe care o susţine cu brio în 1989, la Institutul de filosofie de la Academia de Ştiinţe din Moscova.

Munca sa prRespectul de care se bucura printre colegi, spiritul de dreptate pe care-l promova l-a încurajat să ocupe  timp de 12 ani postul de şef al Catedrei de filosofie şi economie politică, care apoi şi-a schimbat treptat profilul şi denumirea, în prezent Catedra de Ştiinţe socioumane şi asistenţă socială. A reuşit să îmbine cu succes cercetarea ştiinţifică cu activitatea didactică. La toate unităţile de curs promovate a elaborat materiale didactice şi manuale: Introducere în logică. Manual pentru facultățile și specializările juridice, Bălți, Presa universitară bălțeană, 2000 (17,6 c. a.); Logica juridică, Universitatea de criminologie, Chișinău, 2001 (17,6 c. a.); Introducere în logică. Manual pentru facultățile umanistice, Chișinău, Editura „ARC”, 2003 (292 p.); Dreptul ca sistem și sistemul dreptului / Coautori Elena Botnari, Roman Eșanu, Bălți, USB.odigioasă include circa 100 de articole, studii ce ţin de probleme filosofice ale ştiinţei, condiţiile libertăţii umane, tipologia adevărului, esența filosofică a semnului și a comunicării semiotice etc.;
Experienţa şi profesionalismul dlui Efim Mohorea sunt preluate de generaţiile tinere de colegi, inclusiv prin seminarele metodologice organizate anual de domnia sa la Catedră. Înnobilat cu sentiment de sacrificiu în numele dreptăţii şi adevărului contribuie la promovarea valorilor general umane în mediul social şi cel academic.

Felicitări domnule prof.univ., dr. hab. Efim MOHOREA, PROFESOR EMERITUS al USARB!

 

14 septembrie 2017

Prezentare de carte „Arhivele Memoriei” la Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani, România

În data de 14 septembrie 2017, studenții de la Specialitatea „Istorie și Educație Civică”, Facultatea de Drept și Științe Sociale au participat la prezentarea seriei de carte „Arhivele Memoriei” – eveniment găzduit de Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani, România și organizat în cooperare cu Memorialul Ipotești, Consiliul Județean Botoșani și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Invitații manifestării publice au fost profesori și studenți din Republica Moldova, membri ai grupurilor de cercetare în cadrul Programului de Stat „Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”.

În cuvânt de salut, directorul Bibliotecii Judeţene, Cornelia Vizitiu, referindu-se la colecția „Arhivele Memoriei”, a precizat că „această carte este una de referinţă, pe care o recomandăm publicului botoşănean”.

Moderatoarea evenimentului, directorul Memorialului Ipotești, Ala Sainenco, a remarcat efortul comun al grupurilor de cercetare în elaborarea acestor studii de referință pentru cercetători din diferite domenii: „Aceste volume sunt rezultatul unei munci de echipă, ele conţin istorii ale suferinţelor. Au un obiectiv foarte clar pentru cunoaşterea istoriei societăţii”.
În prezentarea sa, dr. Virgiliu Bîrlădeanu, conf. univ. la Institutul de Istorie al AȘM, s-a oprit asupra problemelor și perspectivelor de lucru în cadrul acestui proiect la tema deportărilor staliniste: „Este un proiect de amploare, care va conţine 12 volume. Unii istorici au o anumită reticenţă când este vorba despre istoriile de viață relatate de supraviețuitori, dar vedem că dosarele din arhivele structurilor sovietice de represiune mint sau reflectă doar o parte a acestor realităţi”.
Dr. Ludmila Cojocaru, conf. univ. la Universitatea de Stat din Moldova, a menționat despre intensitatea emoțională trăită în timpul întâlnirilor cu victimele regimului comunist: „Emoţia traumei vine nu doar din partea celor pe care îi intervievăm, dar şi din partea noastră… Este istoria trăită de fiecare dintre aceste persoane. Consemnăm că au supravieţuit cei mai puternici, că soarta a fost dură cu ei”.

Dr. Lidia Pădureac, conf. univ. la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, una dintre editorii volumelor „Arhivele Memoriei” a venit cu îndemnul comun: „Vocile acestor oameni trebuie auzite şi nu doar atât: avem datoria să întreprindem anumite măsuri pentru a le recupera memoriile, pentru că în aceste istorii de viață găsim răspunsul la multe întrebări cu care se confruntă societatea de astăzi din Republica Moldova”.

La eveniment au fost prezenţi liceeni și profesori școlari, studenți și reprezentanți ai societății civile, scriitori și jurnaliști din judeţul Botoşani şi din Republica Moldova.

Receptivitatea din partea celor prezenți în sală și interesul acestora pentru cunoașterea fenomenului deportărilor staliniste a reconfirmat actualitatea și oportunitatea publicării seriei de carte „Arhivele Memoriei”.

 

12-13 iunie 2017

Participare la simpozionul „Istorie orală: proiecte şi proiecţii, de o parte şi de alta a Prutului” în cadrul Festivalului Internațional al Educației Iași, 2017

În perioada 12-13 iunie 2017 studenții de la Specialitatea „Istorie și Educație Civică”,Facultatea de Drept și Științe Sociale au participat activ la Simpozionul „Istorie orală: proiecte şiproiecţii, de o parte şi de alta a Prutului”, organizat de Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” alAcademiei Române, Filiala Iaşi și Muzeul Universității „Al. I. Cuza” din Iași, România.

În cadrul evenimentului, 12 iunie, în Sala Mică a Filialei Iaşi a Academiei Române auavut loc comunicări și dezbateri pe tema proiectelor de istorie orală, care au reunit specialiști dinRomânia și Republica Moldova, istorici, sociologi și jurnaliști. Dintre comunicările prezentate lasimpozion, menționăm cele semnate de dr. Sorin Bocancea (rectorul Universităţii „Petre Andrei”din Iaşi), dr. Astrid Cambose (asist. cercet. Academia Română Iași), dr. Cătălina Mihalache(Institutul de istorie „A.D. Xenopol”), prof. Anatol Petrencu (USM), dr. Virgiliu Bîrlădeanu(AȘM), dr. Ludmila Cojocaru (USM), dr. Lidia Pădureac (Universitatea de Stat „Alecu Russo”din Bălţi). La fel, la lucrările simpozionului au participat tineri cercetători și studenți din centreleuniversitare din Iași, Bălți și Chișinău. Grupul de studenţi din Republica Moldova a fostreprezentat de drd. Gheorghe Bagrin (USC, Cahul), Ion Bălănici (USM, Chişinău), NeleaCogîlnicean (USARB), Romina Lungu (USARB), Carolina Boscan (USARB), Ana Cuculescu(USARB).

În ziua a doua a simpozionului, 13 iunie, la Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”din Iași a avea loc vernisarea expoziției „Recuperarea şi valorificarea istorică a memorieivictimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941 şi1944-1953”, în cadrul proiectului realizat de dr. Elena Postică și dr. Ludmila Cojocaru.Fotografiile din expoziție sunt parte din arhivele de familie ale victimelor deportărilor staliniste șireprezintă diverse aspecte din experiența vieții în deportare, dar și diferenţa între condițiile social-economice din perioada interbelicului românesc și cele din timpul regimului totalitar-stalinist.Expoziţia a fost însoţită de prezentarea seriei „Arhivele Memoriei” de către dr. Lidia Pădureac,șefa Catedrei Științe Socioumane și Asistență Socială, Facultatea de Drept și Științe Sociale,USARB. Dumneaei ne-a împărtăşit din experienţa cercetării de teren, despre responsabilitateaasumată de cercetători în timpul culegerii unei noi „istorii” despre deportările staliniste dinBasarabia.

Cele două zile de prezentări, discuții, vizite la muzeu au pavat calea spre noiproiecte de ordin academic și civic între istoricii de o parte și alta a Prutului. Ne dorim câtmai multe oportunități de acest fel, care să ne ajute să construim proiecte/punți culturalecare să ne apropie.

   
   
   

 

7 aprilie 2017

 

În data de 7 aprilie 2017 la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială în colaborare cu Biblioteca Ştiinţifică USARB a realizat Masa rotundă cu genericul „Deportările din RSS Moldovenească: istorie şi memorie”. Evenimentul a debutat prin discursul dlui prorector pentru activitatea ştiinţifică Igor COJOCARU dr., conf.univ. care a salutat iniţiativa de a promova discuţii ştiinţifice comune a profesorilor şi studenţilor. Activitatea organizată în cadrul Programului de Stat „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” a fost dedicată memoriei victimelor regimului totalitar-comunist. Comunicările prezentate de Virgiliu BÎRLĂDEANU, dr., conf.univ., secretarul ştiinţific al Programului de Stat, Ludmila D. COJOCARU dr., conf.univ. USM, Lidia PĂDUREAC, dr., conf.univ. precum şi a studentelor de la specialitatea Istorie şi educaţie civică(Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale): Ana CUCULESCU, Nelea COGÎLNICEAN, Carolina BOSCAN, Romina LUNGU au reflectat pagina tristă a istoriei basarabenilor trecuţi prin calvarul deportărilor.

Prezentarea Colecţiei de volume „Arhivele memoriei”, editori: Ludmila D. Cojocaru, Elena Postică, Lidia Pădureac a scos din anonimat  memoriile despre Gulag care vin să complementeze mărturiile păstrate în dosarele vremii, contribuind la elucidarea atrocităților regimului stalinist.

La eveniment au participat cadre didactice, profesori de liceu din municipiul Bălţi, muzeografi de la Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bălţi, studenţi, elevi din clasele a XII-a de la Liceul „Ion Creangă” din Bălţi.

 

24 martie 2017

 

La 24 martie, 2017 studenţii de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, specialitatea Istorie şi educaţie civică au participat la Conferinţa ştiinţifică Istoria şi memoria regimului totalitar comunist în RASSM şi RSSM: contribuţiile tinerilor cercetători, organizată de Universitatea de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi în cadrul Programului de Stat  „Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953”. Studenţii participanţi la conferinţă au fost ghidaţi şi încurajaţi la discuţii de  dr. hab., prof.univ. Anatol PETRENCU; dr., conf.univ. Ludmila D. COJOCARU; dr., conf. Virgiliu BÎRLĂDEANU; dr., conf.univ. Ion GHELEŢCHI, dr., conf.univ. Lidia PĂDUREAC. Din partea USARB au fost prezentate trei comunicări: Ana CUCULESCU, Romina LUNGU – Anii de școală a copiilor deportați din RSS Moldovenească reflectați în studiile de istorie orală; Nelea COGÎLNICEAN – Destinul femeilor basarabene în deportare: modalități de supraviețuire prezentate în cercetările de istorie orală; Carolina BOSCAN, Ana CUCULESCU – Mărturiile basarabenilor deportați despre revenirea la baștină: rezistență, curaj, reintegrare socială.

În cadrul evenimentului a avut loc şi prezentarea volumului Arhivele Memoriei. Recuperarea și valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova, vol. III, tom I, editor Lidia Pădureac.

 

17 octombrie 2016

Penitenciarul nr.11- Bălţi – vizitat de un grup de studenţi de la drept

Graţie Acordului de colaborare încheiat între Departamentul Instituţiilor Penitenciare şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, mai mulţi studenţi au aflat cum este viaţa după gratii.

Sursa: www.penitenciar.gov.md

 

27 mai 2016

În data de 27 mai 2016, de către titularii Catedrei de Ştiinţe Socioumane şi Asistenţă Socială a fost organizată sesiunea de comunicări științifice studențești cu genericul Ziua Europei din perspectiva istorică, politică, economică şi filosofică. La această activitate au participat activ studenţii de la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, Facultatea de Pedagogie, Psihologie şi Arte. Comunicările au abordat  semnificația Zilei Europei din perspectiva istorică, valorică, economică, politică, filosofică.

 

12 mai 2016

„Cui i-e frică de Karl Marx?”

de dr. Ion MILITARU

La 12 mai 2016 Facultatea  de Drept şi Ştiinţe Sociale, Catedra de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială au găzduit o delegaţie a Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din or. Craiova compusă din: dr. conf.univ. Virgiliu Bîrlădeanu, cercetător ştiinţific I dr. Ion Militaru, cercetător ştiinţific III dr. Nicolae Mihai, cercetător ştiinţific III dr. Gabriel Croitoru, cercetător ştiinţific drd. Silviu-Gabriel Lohon.

În cadrul evenimentului a fost organizată Conferinţa publică cu genericul „Cui i-e frică de Karl Marx?” de dr. Ion Militaru. La activitate au participat Igor Cojocaru dr., conf.univ., prorector pentru activitatea ştiinţifică, Vitalie Rusu dr., conf.univ., decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, Lidia Pădureac dr., conf.univ., şeful Catedrei de ştiinţe socioumane şi asistenţă socială, studenţi de la specialităţile Istorie şi educaţie civică, Asistenţă socială. Au fost  puse  în discuţie controversate probleme ce ţin de opera lui Karl Marx filozof, sociolog, economist german din secolul al XIX-lea. Autorul propune deconspirarea fără etichetări a conceptului marxist, insistând asupra faptului că Marx poate fi considerat iniţiatorul moral al fenomenelor tragice din perioada regimului totalitar comunist. Evenimentul a constituit un bun prilej pentru profesori şi studenţi în vederea demistificării istoriei.
Ulterior au fost iniţiate discuţii pe marginea Proiectului „Ideologii politice şi sărbători naţionale în Europa de răsărit” şi a programului de schimb de experienţă dintre Institutului de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor” al Academiei Române din or. Craiova şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, precum şi perspectiva unei colaborări cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.

 

21.09.2015

Ziua Mondială a Păcii

promovată în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale,

Specialitatea Asistenţa Socială, anul II.

În data de 21.09.15. la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, în cadrul orei de Conflictologie organizate de Olga Jacota-Dragan şi studenţii anului II, specialitatea Asistenţa Socială s-a promovat Ziua Mondială a Păcii, în cadrul orei au avut loc dezbateri în baza Prezentărilor P-P elaborate de către studenţii Ungureanu Janna şi Vladimir Ion, întitulate: Cultura Păcii – necesităţi şi realizări;  Cultura Păcii o prioritate pentru Republica Moldova, unde s-au discutat cele mai importante probleme actuale ale subiectului, fiind însoţite de numeroase exemple actuale atît la nivel mondial cît şi naţional, de asemenea au fost prezentate Postere tematice şi analizate citate şi afirmaţii.

 

20 mai 2015

În data de 19 mai 2015, în sala Senatului Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Drept a USM a organizat, în parteneriat cu Editura Universul Juridic din România și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din Republica Moldova, prezentarea cursului universitar de DREPTUL FAMILIEI a dlui Veaceslav Pînzari, dr., conf. univ. la Catedra de DreptFacultatea de Drept și Științe Sociale a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți.

 

Cursul universitar de DREPTUL FAMILIEI al dlui Veaceslav Pînzari, este prima lucrare cu care Editura Universul Juridic din România, se lansează pe piața de carte din Republica Moldova.

La acest eveniment au participat dl Sergiu Băieșu, dr., prof. univ., Decanul Facultății de Drept a USM, dl Roman Talmaci, Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, dna Diana Scobioală, dr. hab., conf. univ., Director executiv al Institutului Național al Justiției, dl Dumitru Visterniceanu, membru al CSM, dl Nicolae Cârstea, Directorul Editurii Universul Juridic, dna Elena Belei, dr., conf. univ., șefa Cabinetului Ministrului Justiției, dl Eugen Hurubă, dr., conf. univ., Președinte al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș, judecători, avocați, notari, executori judecătorești, profesori şi studenţi ai Universităţii de Stat din Moldova.

 

 

 

26 noiembrie 2014

CATEDRA DE DREPT

FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE

UNIVERSITATEA DE STAT  “Alecu Russo” DIN BĂLȚI

în parteneriat cu:

  • Université de Lille 2 Droit et Santé , Faculté des Sciences Juridiques, Politice și Sociales, Franța
  • Asociația Obșteasca “Institutul de Științe Administrative din Republica Moldova”
  • Centre de réussite Universitaire de l’Université d’État “Alecu Russo” din Bălți de
  • Agenția Universitară Francofonă (AUF), mun. Bălți
  • Agenția de Dezvoltare Regională “Nord”, mun. Bălți

a organizat pe 26 noiembrie 2014

videoconferința Internațională

cu tema

AUTONOMIA LOCALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

28 noiembrie 2014

AFACERIRESURSE UMANEGLOBALIZARE 

al 10-lea Simpozion

Licenta GRH IUT SAINT‐OMER/DUNKERQUE ULCO

În parteneriat cu IUT Saint-Omer/Dunkerque, ISCID Saint-omer/dunkerque