FACILITĂȚI:

1.  Candidații care participă la concursul de admitere la studii superioare de licență la specialitățile din domeniul general de studiu  011 Științe ale educației în baza recomandărilor la studii elaborate de către organele locale de specialitate în domeniul învățământului (în baza necesarului de cadre) și au media de concurs cel puțin 8,0 se înmatriculează la specialitatea aleasă (stipulată în recomandare) în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.

2.  Candidații care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) și participă la concursul de admitere la studii superioare de licență la specialitățile din domeniul general de studiu  011 Științe ale educației și au media de concurs cel puțin 8,0 se înmatriculează la specialitatea aleasă în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.

3. Candidații care au obținut performanțe recunoscute la concursuri internaționale sau naționale au dreptul să fie înmatriculați în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară.

4. Deținătorii premiilor de gradul I-III (diplome și medalii de aur, argint, bronz) obținute la olimpiadele internaționale la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din ultimii trei ani, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională solicitat, în afara concursului.

5.  Deținătorii premiilor de gradul I-III obținute la olimpiadele republicane, la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ în anul admiterii, precum și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator” în anul admiterii, se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului.

6.  Deținătorii premiului de gradul I obținut la olimpiadele organizate de Universitate la disciplinele școlare incluse în planul de învățământ din anul admiterii se înmatriculează la specialitatea/domeniul de formare profesională, corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, în afara concursului.

7.  Candidații care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinți) aflate în activitate sau pensionate, în caz de înmatriculare, sunt cazați în cămine pe toată perioada studiilor, indiferent de modul de finanțare a studiilor.