FACILITĂȚI:

Se stabilește înmatricularea în afara concursului la programul de studii pentru care optează candidatul, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, pentru următoarele categorii:
1. candidații care au obținut performanțe la concursuri/olimpiade (premii de gradul I – III) internaționale saurepublicane, conform domeniului de formare profesională solicitat, recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării sau de o instituție internațională abilitată în domeniu și premianții concursului republican „Cel mai bun elev inovator”, cu condiția că optează pentru specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați, inclusă în Planul–cadru pentru învățământul general din ultimii 3 ani;
2. deținătorii premiului de gradul I, obținut la olimpiadele organizate de Universitate la disciplinele școlare incluse în Planul-cadru pentru învățământul general (cu condiția că optează pentru specialitatea corespunzătoare disciplinei la care au fost premiați în cadrul Universității).