Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Politici şi servicii sociale pentru familie şi copil (120 cred)

Supervizarea în asistenţa socială (120 cred)

Managementul administrației publice (120 cred)

Instituții de drept privat (120cred)

Instituții de drept privat (90cred)

Drepturile omului (120 cred)

Drepturile omului (90 cred)

Științe penale, criminologie și criminalistică (90 cred)

Științe penale, criminologie și criminalistică (120 cred)

Relaţii de muncă şi managementul resurselor umane (120 cred)

Relaţii de muncă şi managementul resurselor umane (90 cred)