Facultatea de Litere

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) (120 cred)

Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) (90 cred)

Didactica limbii și literaturii ruse (90 cred)

Didactica limbii și literaturii ruse (120 cred)

Didactica limbii române în şcoala alolingvă (120 cred)

Didactica limbii române în şcoala alolingvă (90 cred)

Didactica literaturii universale (90 cred)

Didactica literaturii universale (120 cred)

Didactica limbii engleze (90 cred)

Didactica limbii franceze (90 cred)

Limbi moderne aplicate (limba engleză) (120 cred)