Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului

Programul de studii la ciclul I, studii superioare de licență

0114.1/0114.2 Matematică și informatică
0114.2 Informatică
0114.7/0114.6 Geografie și biologie
0114.17 Educație tehnologică
0411.1 Contabilitate
0412.1 Finanțe și bănci
0413.1 Business și administrare
0521.1 Ecologie
0613.1 Tehnologia informației
0613.4 Informatică
0710.1 Inginerie și management în transportul auto
0721.2 Tehnologia produselor alimentare
0723.3 Design vestimentar industrial