Filiala Academiei

Filialei Nord a Academiei de Științe a Moldovei

Filiala Nord a Academiei de Științe a Moldovei a fost fondată în toamna anului 2006 cu scopul de a monitoriza activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic în zona de nord a Republicii Moldova în conlucrare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo”IP Institutul de Cercetări pentru culturile de cîmp „Selecţia”Institutul de cercetări „Rif Acvaaparat” ș. a. În decembrie 2018, în urma reformării AȘM a fost creată Filiala Nord a AȘM.