Grafice

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Litere, învățământ studii cu frecvență redusă

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Științe Reale, Economice şi ale Mediului, învățământ studii cu frecvență redusă

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale, învățământ studii cu frecvență redusă

Programul procesului de învățâmînt pentru anul universitar 2018-2019, ciclul I, II și III, (studii superioare de licență, master, doctorat), studii cu frecvență la zi (termeni generali)

Orarul sesiunii de reexaminare pentru studenții Facultatea de Litere, ciclul I, studii superioare de licență pentru anul universitar 2018-2019

GRAFICUL STAGIILOR DE PRACTICĂ pentru anul universitar 2018-2019

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte

Facultatea de Drept și Științe Sociale

 

GRAFICUL DESFĂȘURĂRII PRACTICII

Facultatea de Litere

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Facultatea de Științe ale Educației, Psihologiei și Arte

Facultatea de Drept și Științe Sociale