Manifestări științifice

2022

 • Conferința științifică internațională „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, Ediția a IV-a. Membrii comitetului de organizare: Șova T. Bețivu A. Rusov V. Cotos L. Gînju T.
 • Conferința științifică studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii educației incluzive”, Ediția a VIII-a, Membrii  comitetului de organizare: Șova T. Bețivu A. Rusov V.
 • Conferința științificometodică a studenților din grupele specialmedicale, Membrii comitetului de organizare: Morari A. Focșa I. Butnaru R.
 • Seminar științific „Educația axiologică a studenților ciclului I, licență”, Facilitatori: Șova T, Bețivu A.
 • Seminar metodic „Strategii de realizare a transferului de inovații pedagogice în școala modernă”, Facilitator: Șova T.
 • Seminar metodic „Instrumente de monitorizare și evaluare a competenței interculturale”. Facilitatori: Bejan A. Panco T.

2021

 • Conferinţa ştiinţifico-practică internațională „Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, Ediția a VI-a”, 03 decembrie 2021. Membri ai Comitetului de organizare: Tatiana Șova, Veronica Rusov, Tatiana Panco
 • Masă rotundă „Integrarea Educației Interculturale în programele de formare profesională a cadrelor didactice”, 15 aprilie 2021. Facilitatori: Tatiana Șova, Lora Ciobanu, Aurelia Bețivu, Veronica Rusov, Eugenia Foca
 • Conferința științifică studențească „Probleme actuale ale teoriei şi practicii educaţiei inclusive”, Ediţia a VII-a, 01 decembrie 2021. Membri ai Comitetului de organizare: Tatiana Șova, Veronica Rusov, Tatiana Panco

2020

 • Organizarea Conferinței științifico-practice internaționale „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, Ediția a III-a, în data de 08 mai 2020. Președinte al comitetului de organizare: Șova Tatiana; membri ai comitetului de organizare: Ciobanu Lora, Cotos Ludmila., Rusov Veronica
 • Organizarea Conferinței științifice studențești „Probleme actuale ale teoriei și practicii educației incluzive”, Ediția a VI-a în data de 03 decembrie 2020. . Organizatori: Șova Tatiana, Rusov Veronica
 • Organizarea Conferinţei ştiinţifico-metodice a studenţilor din grupele special-medicale în data de 04 martie 2020. Președinte al comitetului de organizare: Morari Alexandru; membri ai comitetului de organizare: Butnaru Roman, Focșa Ion

2019

 • Organizarea Conferinței ştiinţifico-practice internaţionale „Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii”, Ediţia a V-a în data de 18 octombrie 2019
 • Organizarea Conferinţei ştiinţifico-metodice a studenţilor din grupele special-medicale în data de 04 aprilie 2019. Președinte al comitetului de organizare: Morari Alexandru; membri ai comitetului de organizare: Butnaru Roman, Focșa Ion
 • Organizarea Mesei rotunde „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice” în data de 23 0ctombrie 2019. Organizatori: Șova Tatiana, Rusov Veronica, Bețivu Aurelia, Foca Eugenia
 • Organizarea Mesei rotunde „Profilul cadrului didactic innovator” în data de 29 octombrie 2019. Orgganizatori: Șova Tatiana, Cotos Ludmila, Rusov Veronica, Bețivu Aurelia.
 • Organizarea Mesei rotunde „Practici în domeniul incluziunii educaționale la nivel de instituție” în data de 08 decembrie 2020. Organizatori: Pereteatcu Maria, Zorilo Larisa.

2018

 1. Organizarea Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare, Ediția II-a, în data 27.04.2018. Preşedintele comitetului de organizare: Șova Tatiana; membrii comitetului de organizare: Ciobanu Lora, Cotos Ludmila.
 2. Organizarea Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii,Ediţia a IV-a, în data de 10.2018.  Preşedintele comitetului de organizare: Zorilo Larisa; membrii comitetului de organizare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica.
 3. Organizarea Conferinţei ştiinţifice studențești Probleme actuale ale teoriei și practicii educației incluzive, Ediţia a IV-a, 12.2018.  (Au participat cu comunicări 28 studenți)
 4. Organizarea activităţii ştiinţifice Lecturiada Studenţească-2018.04.2018. Responsabil Foca Eugenia.
 5. Organizarea mesei rotunde Adaptări curriculare, 24.04.2018. Responsabili Zorilo Larisa, Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 6. Organizarea atelierului didactic Strategii didactice innovative și experiențe de învățare valoroase sau Cum răspundem nevoilor de formare profesională continuă?, 25.04.2018. Responsabili Șova Tatiana, Prițcan Valentina, Negară Corina.
 7. Organizarea mesei rotunde Educația-2030 între Planificare – Așteptări și Riscuri – Realități de realizare, 26.04.2018. Responsabil Nasu Ilie.
 8. Organizarea concursului de prezentare Vocea FŞEPA, 26.04.2018. Responsabili Rusov Veronica, Bețivu Aurelia.
 9. Organizarea atelierului didactic Rolul TIC în evaluarea interactivă, 27.04.2018. Responsabili: Bejan Angela, Șurunga Maria.
 10. Organizarea mesei rotunde cu cadrele didactice universitare Indexul incluziunii școlare,12.2018. Responsabili Zorilo Larisa, Pereteatcu Maria, Rusov Veronica.
 11. Organizarea workshop-ului Strategii pentru o clasă fără bullying, 04.12.2018. Responsabili Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 12. Organizarea mesei rotunde Pentru o cultură incluzivă, 07.12.2018. Responsabil Zorilo Larisa.

2017

 1. Organizarea Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare, Ediția I-a, în data 27.04.2017. Preşedintele comitetului de organizare: Șova Tatiana; membrii comitetului de organizare: Ciobanu Lora, Cotos Ludmila.
 2. Organizarea Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii,Ediţia a III-a, în data de 10.2017.  Preşedintele comitetului de organizare: Zorilo Larisa; membrii comitetului de organizare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica.
 3. Organizarea Conferinţei ştiinţifice studențești Probleme actuale ale teoriei și practicii educației incluzive, Ediţia a III-a, în data de 11.2017.  (Au participat cu comunicări 21 studenți)
 4. Organizarea Conferinței științifice studențești Cercetări, realizări, perspective, Ediția a IV-a, 05.05.2017. (Au participat cu comunicări 27 studenți)
 5. Organizarea activităţii ştiinţifice Lecturiada Studenţească-2017. Responsabil Foca Eugenia.
 6. Organizarea mesei rotunde Interculturalitatea între democraţie şi naţionalizm (ONG-le Colegiul Democraţiei, Centrul Național de Evaluare, Testare şi Politici Educaţionale), mai 2017. Responsabil Nasu Ilie.
 7. Organizarea mesei rotunde cu cadrele didactice universitare Structura și procesul PEI, 30.11.2017. Responsabili Pereteatcu Maria, Rusov Veronica.
 8. Organizarea workshop-ului Abordări de succes în formarea continuă: noi provocări pentru consolidarea capacităților USARB, organizat în cadrul Erasmus+ Programme project Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME), 31.10.2017. Responsabili Șova Tatiana, Ciobanu Lora, Rusov Veronica.
 9. Organizarea atelierului didactic Diversificarea strategiilor de învățare – cale de acces la competențele secolului XXI, organizat în cadrul Erasmus+ Programme project Creating Moldovan E-network for promoting e-teaching in the continuing professional education (TEACH ME), 08.12.2017. Responsabili Șova Tatiana, Ciobanu Lora, Rusov Veronica.
 10. Organizarea workshop-ului Dezvoltarea școlii incluzive, 04.05.2017. Responsabili Pereteatcu Maria, Rusov Veronica.
 1. Organizarea atelierului practic Dezvoltarea copiilor cu CES prin jocul cu nisip, 19.10.2017. Responsabili Rusov Veronica, Pereteatcu Maria, Zorilo Larisa.
 2. Organizarea mesei rotunde Mediul universitar incluziv, 05.12.2017. Responsabil Rusov Veronica.

2016

 1. Organizarea Conferinței științifice studențești Cercetări, realizări, perspective, Ediția a III-a, 17.05.2016. (Au participat cu comunicări 31 studenți)
 2. Organizarea Conferinței științifice studențești Probleme actuale ale teoriei și practicii educației incluzive, Ediţia a II-a, 12.2016.  (Au participat cu comunicări 34 studenți)
 3. Organizarea activităţii ştiinţifice Lecturiada Studenţească-2016. Responsabil Foca Eugenia.
 4. Organizarea Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii, Ediţia a II-a, în data de 07.10.2016.  Preşedintele comitetului de organizare: Zorilo Larisa;membrii comitetului de organizare: Pereteatcu Maria, Panco Tatiana, Rusov Veronica.Conferinţa a numărat 70 de participanţi, dintre care 10 membri ai catedrei.
 5. Organizarea mesei rotunde Bune practici de educație incluzivă, 30.11.2016.
 6. Participare în ogranizarea Lansării de carte Dicţionar enciclopedic de pedagogie, autor Cristea S., 02.04.2016
 7. Conferința studențească „Probleme actuale ale teoriei și practicii educației incluzive. Ediția a II-a.

2015

 1. Organizarea Conferinţei ştiinţifice internaţionale Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primar consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. 29 octombrie 2015 Comunicat Poze Poze Poze Poze

2014

 1. Organizarea  Conferinţei Ştiinţifico-practice Rezistenţa la educaţie: soluţii şi perspective în cadrul proiectului instituţional „Cercetarea fenomenului rezistenţei  educaţiei în şcoala primară rurală”, de comun acord cu catedra de Ştiinţe ale EducaţieiConferinţa  şi-a  desfăşurat lucrările la 30 decembrie 2014 în incinta Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Preşedintele comitetului de organizare: Ciobanu Lora; membrii comitetului de organizare: Zorilo Larisa, Rusov Veronica, Şova Tatiana, Foca Eugenia. Conferinţa a numărat 63 participanţi din 6 ţări, dintre care 21 membri ai catedrei.

2013

 1. Organizarea  Conferinţei Ştiinţifico-practice cu participare internaţională Perspective şi tendinţe actuale de dezvoltare a învăţămîntului preşcolar şi primar. Conferinţa şi-a desfăşurat lucrările la 30-31 octombrie 2013 în incinta Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Preşedintele comitetului de organizare: Ciobanu Lora; membrii comitetului de organizare: Pereteatcu Maria, Zorilo Larisa, Rusov Veronica, Şova Tatiana. Conferinţa a numărat 67 participanţi, dintre care 21membri ai catedrei.
 2. Organizarea  Conferinţei Ştiinţifico-practice Probleme şi soluţii actuale ale parteneriatului „familie-comunitate”  în contextul fenomenului rezistenţei la educaţie în cadrul proiectului instituţional“Cercetarea fenomenului rezistenţei  educaţiei în şcoala primară rurală”, de comun acord cu catedra de Ştiinţe ale educaţieiConferinţa  şi-a  desfăşurat lucrările la 10 decembrie 2013 în incinta Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. Preşedintele comitetului de organizare: Zorilo Larisa;membrii comitetului de organizare: Ciobanu Lora, Rusov Veronica, Şova Tatiana, Foca Eugenia. Conferinţa a numărat 34 participanţi, dintre care 12 membri ai catedrei.

2012

 1. Participarea la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifico-practice naţionale cu participare internaţională  „Problematica educaţiei incluzive în Republica Moldova: perspective şi soluţii practice”,rezultat al proiectului Tempus MOLDINCLUD  (Maria Pereteatcu, Larisa Zorilo).
 2. Organizarea Conferinţei Ştiinţifico-practice “Rezistenţa educaţiei: delimitări conceptuale şi sugestii practice” în cadrul proiectului institutional “Cercetarea fenomenului rezistenţei educaţiei în şcoala primară rurală”, de comun acord cu catedra de Pedagogie, Învăţământ primar şi Preşcolar, în data de 01 noiembrie 2012 (Larisa Zorilo, Lora Ciobanu, Veronica Rusov, Eugenia Foca, Tatiana Şova).

Trei studenţi au participat  cu comunicări la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti care s-a desfăşurat în incinta Universităţii de Stat din Moldova în perioada 25-26 aprilie 2013  şi a avut ca scop asigurarea interesului faţă de cercetare şi a schimbului de opinii din sfera ştiinţei şi inovării,  după cum urmează:

 1. Beţivu Aurelia, anul II, grupa ME21M – ciclul II: studii superioare de masterat (coordLoraCiobanu) – Valenţele formative ale strategiilor diferenţiate în profesionalizarea iniţială a cadrelor didactice;
 2. Zaharco Iulia, anul IV, grupa PE41Z – ciclul I: studii superioare de licenţă (coord. Rusov Veronica) –  Autoguvernarea studenţească ca formă de implicare a studenţilor în conducerea universităţii;
 3. Zaharco Angela, anul III, grupa PE31R – ciclul I: studii superioare de licenţă (coord. Rusov Veronica) –  Parteneriatul didactic cu studenţii – subiecţii educaţiei.

Rezumatul  comunicărilor s-a fost publicat în Materialele conferinţei respective cu genericul Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti.

Beţivu Aurelia a fost menţionată cu Diplomă de gradul unu pentru participare activă şi prezentare  abilă a comunicăriiiar  Zaharco Iulia cu Diplomă de gradul doi pentru participare activă şi prezentare  abilă a comunicării.