Manualul programului de studiu. Ciclul I

Manualul programului de studiu 0114.10 Limbi străine. Limba engleză și franceză – nivelul 6 ISCED : Domeniul general de studiu 011 Științe ale educației : Domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor : Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență : Numărul total de credite 240 ECTS

Manualul programului de studiu 0114.10 Limbi străine. Limba germană și engleză – nivelul 6 ISCED : Domeniul general de studiu 011 Științe ale educației : Domeniul de formare profesională 0114 Formarea profesorilor : Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență : Numărul total de credite 240 ECTS

Manualul programului de studiu 0231.2 Limbi străine. Limba germană și engleză – nivelul 6 ISCED : Domeniul general de studiu 023 Filologie : Domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor : Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență : Numărul total de credite 180 ECTS

Manualul programului de studiu 0231.2 Limbi străine. Limba engleză și germană – nivelul 6 ISCED : Domeniul general de studiu 023 Filologie : Domeniul de formare profesională 0231 Studiul limbilor : Forma de organizare a învățământului: învățământ cu frecvență : Numărul total de credite 180 ECTS

Manualul programului de studiu 0114.10 Limba și literatura engleză și Limba spaniolă

Manualul programului de studiu : Domeniul general de studiu: 023 Filologie : Domeniul de formare profesională: 0231 Studiul limbilor : Specialitatea 0231.2 Limbi străine. Limba și literatura engleză și Limba germană : 240 credite

Manualul programului de studiu 0114.10 Limbi străine. Limba și literatura engleză și Limba germană