MEDIA

ERASMUS+   Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților in domeniul învățământului superior

Proiectul ,,Consolidarea calității educației online în instituțiile de învățământ superior din Moldova și Armenia (MEDIA)

Număr de referință: 101082889

 

 

DISCLAIMER: Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them / Finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură (EACEA). Nici Uniunea Europeană și nici EACEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.

ERASMUS+   Key Action 2. Capacity building in the field of higher education

The project ,, Strengthening the Quality of Online Education in HEIs in Moldova and Armenia (MEDIA)

 Reference number: 101082889