Noutăți și avize

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2023-2024, semestrul I

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2022-2023, semestrul II

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2022-2023, semestrul I

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2021-2022, semestrul II

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2021-2022, semestrul I

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2020-2021, semestrul II

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2020-2021, semestrul I

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2019-2020, semestrul I

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2018-2019, semestrul II

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2018-2019, semestrul I

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2017-2018, semestrul I

Lista personalului didactic și graficul orelor de consultații, Catedra de științe economice, semestrul II, anul de studii 2016-2017

Graficul consultațiilor promovate de către titularii Catedrei de științe economice, 2016-2017, semestrul I

 

 

 

AVIZ

Vineri, 17.02.2023, ora 17:30,

în regim online,  va avea loc Monitorizarea I a tezelor de master la grupele absolvente.

 

30.05.2022

Graficul prezentării Tezelor (copertate) de licență și de master la Catedra de științe economice

Recepționarea tezelor de licență și de master se va efectua zilnic, între orele:

Luni – 900-1430;

Marți – 900-1430;

Miercuri – 900-1300;

Joi – 900-1430;

Vineri – 900-1300

 

PROCEDURA DE PREZENTARE A TEZEI DE LICENȚĂ / MASTER

 • Două exemplare a tezei de licență și de master cu una coperta tare, al doilea cu coperta – euro;
 • Varianta electronică, în format PDF, a tezei de licență și de master cu anexe, într-un singur document (pe plic se scrie P. studentului, grupa);
 • Semnăturile pe coperta obligatoriu olografe a conducătorului/lor științifici;
 • Studentul va aplica semnătura pe foaie de titlu și în Declarația privind asumarea răspunderii
 • Avizul conducătorului ştiinţific;
 • Studentul va semna în lista, aplicînd data când a depus teza de licență/master

Termenul limită de prezentare a tezelor la catedră 03 iunie 2022.

 

17.05.2022

ANUNȚ

Miercuri în data de 18.05.2022 , ora 11:30, în aula 533, va avea loc seminarul public cu tema:  Politica de distribuție în mixul de marketing, la disciplina „Marketing”, grupa CT21R.

Profesor: Slutu Rodica dr., lector univ.

06.05.2022

ANUNȚ

Sâmbătă în data de 7.05 2022 , ora 8:00-9:30, în aula 532, va avea loc prelegerea publică cu tema:  Logistica depozitării mărfurilor, la disciplina „Soluții logistice avansate”, grupa AA11M.

Profesor: Slutu Rodica dr., lector univ.

 

 

 

La data de 04.04.2022 Catedra de Științe Economice a promovat o activitate cu atmosferă extraordinară, unde studenții – viitorii economiști au participat la dezbateri – „Avantaje și Dezavantaje Professiei Contabil”; au creat un portret modern al Contabilului.

Cu studenții au participat și profesorii, care tot au primit o satisfacție plăcută că viitorii economiști au dorință să dezvolte experiența sa în domeniul economic.

Suntem mîndrii de studenții nostril creativi!

 

 

 

 

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență, anul universitar 2021-2022 

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de master, anul universitar 2021-2022

 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, anul universitar 2021-2022 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, specialitatea Contabilitate, CT31Z, CT41R, anul universitar 2020-2021

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, specialitatea Business și administrare, BA31Z, BA41R, anul universitar 2020-2021

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, specialitatea Finanțe și bănci, anul universitar 2020-2021

 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, specialitatea Bănci și asigurări, anul universitar 2020-2021

INVITAŢIE

         pentru studenți și masteranzi:

la 9 aprilie 2021 Catedra de științe economice

organizează în regim on-line

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ A TINERILOR ECONOMIȘTI

cu genericul

„DEZVOLTAREA ECONOMICĂ: ÎNTRE VIS ȘI REALITATE”

 

Tematici abordate: Teorie economică; Management; Marketing; Turism;

Contabilitate; Finanțe.

Atenție!!!

 1. Studenții, care doresc să participe cu comunicare la conferință, trebuie să se înregistreze până la data de 6 aprilie 2021 la Catedra de științe economice, având acceptul conducătorului științific.
 2. Comunicările necesită prezentare PPT, cu o durată până la 10 minute.
 3. Conferința își va începe lucrările la ora 13.30, lucrul pe secțiuni se va desfășura în cadrul videoconferințelor în Google Meet.
 4. Studenții de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului sunt invitați să ia parte la audierea comunicărilor și să participe la discuții.  

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

dedicată aniversării a 25 ani ai învățământului economic la USARB
 

 

Aviz

Sâmbătă, 26 septembrie 2020, ora 0945 se va promova prelegere publică on-line la unitatea de curs „Managementul Resurselor Umane”.

Titular de curs:

Alina SUSLENCO, dr., lect. univ.

Aviz

Vineri, 25 septembrie 2020, ora 1315 se va promova prelegere publică on-line la unitatea de curs „Fundamentele Managementului Organizației II”.

Titular de curs:

Alina SUSLENCO, dr., lect. univ.

Aviz

Marţi, 22 septembrie 2020, ora 9.45 se va promova prelegere publică la unitatea de curs „Finanţe publice”.

Titular de curs:

Postolache Victoria, dr., conf. univ. interim.

Aviz

Vineri, 18 septembrie 2020, ora 11.30 se va promova prelegerea publică on-line la unitatea de curs „Monedă și credit”.

Titular de curs:

Branașco Natalia, dr., conf. univ. interim.

Aviz

Marți, 22 septembrie 2020, ora 8.00 se va promova prelegerea publică la unitatea de curs „Principiile economiei de piață”, aud. 533.

Titular de curs:

Branașco Natalia, dr., conf. univ. interim.

Aviz

Luni, 14 septembrie 2020, ora 9.45 se va promova prelegere publică on-line la unitatea de curs „Contabilitate bancară”.

Titular de curs:

Postolache Victoria, dr., conf. univ. interim.

 

12 STUDENȚI DE LA UNIVERSITATEA DIN BĂLȚI AU PROMOVAT PRACTICA CU SPRIJINUL AGENȚIEI CEHE PENTRU DEZVOLTARE

12 studenți de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și-au prezentat cele mai importante realizări în urma desfășurării practicii pe care au promovat-o, începând cu luna aprilie curent, la diferite instituții și companii din regiune. Evenimentul de totalizare a avut loc în a doua parte a zilei de luni, 14 septembrie 2020, la Bălți, în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”. Cu această ocazie, studenților li s-au înmânat certificate de promovare a practicii.

 

STUDENȚI DE LA UNIVERSITATEA DIN BĂLȚI PROMOVEAZĂ PRACTICA CU SPRIJINUL AGENȚIEI CEHE PENTRU DEZVOLTARE

În perioada 28 aprilie – 16 mai 2020, un grup de studenți de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) promovează practica la diferite instituții și companii din regiune. Activitatea studenților este sprijinită de Agenția Cehă pentru Dezvoltare în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”.

http://www.adrnord.md/libview.php?l=ro&idc=195&id=3600&t=/News/Studenti-de-la-Universitatea-din-Balti-promoveaza-practica-cu-sprijinul-Agentiei-Cehe-pentru-Dezvoltare/

 

INVITAŢIE

         pentru studenți și masteranzi:

la 04 iunie 2020 Catedra de științe economice

organizează în regim online

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ A TINERILOR ECONOMIȘTI

cu genericul

„DEZVOLTAREA ECONOMICĂ: ÎNTRE VIS ȘI REALITATE”

 

Tematici abordate: Teorie economică; Management; Marketing; Turism;

Contabilitate; Finanțe.

Atenție!!!

 1. Studenții, care doresc să participe cu comunicare la conferință, trebuie să se înregistreze până la data de 1 iunie 2020 la Catedra de științe economice, (e-mail: conf.stud.economie@gmail.com), având acceptul conducătorului științific.
 2. Comunicările necesită prezentare PPT, cu o durată până la 10 minute.
 3. Conferința își va începe lucrările la ora 11.00, lucrul pe secțiuni se va desfășura în cadrul videoconferințelor în Google Meet.
 4. Studenții de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului sunt invitați să ia parte la audierea comunicărilor și să participe la discuții.  

Program aici

 

Aviz

În data de 14.12.2019, ora 940 aula 510, dr., lect. univ. GARBUZ Veronica va promova oră deschisă la unitatea de curs Contracte și modalități de plată internațională.

Aviz

În data de 14.12.2019, ora 800 aula 510, dr., lect. univ. GARBUZ Veronica va promova oră deschisă la unitatea de curs Contracte și modalități de plată internațională.

Aviz

În data de 12.12.2019, ora 1130 aula 510, dr., lect. univ. SLUTU Rodica va promova oră deschisă la unitatea de curs Logistica întreprinderii.

Aviz

În data de 12.12.2019, ora 940 aula 512, dr., lect. univ. SLUTU Rodica va promova oră deschisă la unitatea de curs Bazele tehnologiei.

Aviz

În data de 13.12.2019, ora 1130 aula 503, dr. hab., prof. univ. BUGA Oleg va promova oră deschisă la unitatea de curs Amenajarea turistică a zonelor urbane.

Aviz

În data de 14.12.2019, ora 1130 aula 503, dr. hab., prof. univ. BUGA Oleg va promova oră deschisă la unitatea de curs Leadership și comportament organizațional.

 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență (studii cu frecvență redusă), anul universitar 2019-2020

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de master, anul universitar 2019-2020

Aviz

În data de 11.11.2019, ora 1450 aula 505, dr., conf. univ. Oleiniuc Maria va promova prelegere deschisă la unitatea de curs Managementul calității dedicată Zilelor Calității.

Aviz

În data de 24.05.2019, ora 800 aula 523, dr. hab., conf. univ. Movilă Irina va promova oră deschisă la unitatea de curs Statistica economică.

Aviz

În data de 14.05.2019, ora 940 aula 523, dr. hab., conf. univ. Movilă Irina va promova oră deschisă la unitatea de curs Statistica economică.

DEPUNEREA Tezelor de licență/master la catedră

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

AVIZ privind susținerea preventivă finală a tezelor de licență / master, anul universitar 2018-2019

18.03.2018

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului

Catedra de științe economice

INVITAŢIE

         pentru studenți și masteranzi:

la 11 aprilie 2019 Catedra de științe economice

organizează

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ A TINERILOR ECONOMIȘTI

cu genericul

„DEZVOLTAREA ECONOMICĂ: ÎNTRE VIS ȘI REALITATE”

 

Tematici abordate: Teorie economică; Management; Marketing; Turism;

Contabilitate; Finanțe.

Atenție!!!

 1. Studenții, care doresc să participe cu comunicare la conferință, trebuie să se înregistreze până la data de 8 aprilie 2019 la Catedra de științe economice, (e-mail: conf.stud.economie@gmail.com), având acceptul conducătorului științific.
 2. Comunicările necesită prezentare PPT, cu o durată până la 10 minute.
 3. Conferința își va începe lucrările la ora 13.10, lucrul pe secțiuni se va desfășura în aulele 505 și 533.
 4. Studenții de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului sunt invitați să ia parte la audierea comunicărilor, să participe la discuții și la jurizare.  

Vă invităm să participaţi cu contribuții științifice la prima Conferință internațională pentru masteranzi, intitulată “Cercetări avansate ȋn afaceri”, o conferință care vizează creşterea implicării studenților masteranzi în activitatea științifică, în vederea mai bunei lor pregătiri profesionale și a deschiderii oportunităților de urmare a studiilor doctorale. Sunt invitați să participe cu lucrări studenții de la masterate din domeniul economic.                            

Conferința este organizată de Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor, în perioada 29-30 martie 2019, ȋn spaţiile Facultății de Economie şi Administrarea Afacerilor. Lucrările conferinței vor fi susținute în limba română.

Conferința are trei secțiuni, pentru care puteți trimite contribuții diferite:

Secțiunea 1. Propunere de cercetare Articol + Poster – va include redactarea unor scurte articole și prezentarea unor postere format A2, în care vor fi detaliate elementele principale ale designului unei cercetări.

Secțiunea 2. Studiu al literaturii științifice – Articol – va include articole în care sunt prezentate analitic studii ale literaturii științifice, realizate în vederea fundamentării unei cercetări.

Secțiunea 3. Rezultate preliminare Articol – va include articole în care sunt prezentate rezultate preliminare ale cercetărilor derultate de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor.

Ghidurile de redactare a articolelor și a posterelor pot fi consultate aici:

Ghid de redactare ”Propuneri de cercetare” – Link:

https://drive.google.com/file/d/1_DKeQ5qmlLFOQHLa4jUo7QO6DgjZuQyP/view?usp=sharing

Ghid de redactare ”Studii ale literaturii științifice” – Link:

https://drive.google.com/file/d/1YSvMt0miYUpbu_ojhNLAr5Nae6yG2LFV/view?usp=sharing

Ghid de redactare ”Rezultate preliminare” – Link:

https://drive.google.com/file/d/1zH83gxJh2f4yWod-BC9qupdlwG_lRQAd/view?usp=sharing

Pentru a fi incluse în cadrul procesului de eligibilitate si peer review al Conferinței, articolele trebuie trimise pe adresa de email conferinta.master@gmail.com , până la data de 10 martie 2019, la ora 24.

 

AVIZ privind susținerea preventivă I a tezelor de licență, grupele BA41R, CT41R, CT42R, anul universitar 2018-2019

AVIZ

la 14 decembrie 2018 Catedra de ştiinţe economice

organizează

MASA ROTUNDĂ

cu genericul

„PROBLEME ACTUALE ÎN SECTORUL BANCAR AL REPUBLICII MOLDOVA”

 

Se invită toţi membrii comunităţii academice,

interesaţi de subiectul abordat

În data de 30 noiembrie 2018, Catedra de ştiinţe economice organizează

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„Aspecte ale dezvoltării potențialului economico-managerial în contextul asigurării securității naționale”

Programul de activitate:

09.30 – 10.00 – Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii Senatului, Corpul 1.

10.00 – 12.00 – Deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinţei. Şedinţa în plen.

12.00 – 12.30 – Lansare de carte – BABII Leonid, dr. hab., prof. univ.

12.30 – 13.30 – Pauza de masă.

13.30 – 15.30 – Comunicări pe secţiuni. Corpul V.

15.30 – 16.00 – Şedinţa de totalizare. Închiderea solemnă a lucrărilor Conferinţei. Corpul V, sala 505.

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Comitetul organizatoric

 

INVITAȚIE

Concurs Economic: AZI STUDENT MÂINE ANTREPRENOR, Ediția a X-a, ASEM, 26 aprilie 2018

 

INVITAȚIE

Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor StudențeștiPerformanță și competitivitate în societatea cunoașterii”, Universitatea Valahia din Târgoviște, 26-27 aprilie 2018

Aviz

În data de 19.03.2018, ora 1130 aula 533, dr., conf. univ. TCACI Carolina va promova prelegere deschisă la unitatea de curs Management.

Aviz

În data de 15.03.2018, ora 940 aula 532, dr., conf. univ. Amarfii-Railean Nelli va promova prelegere deschisă la unitatea de curs Contabilitate financiară II.

Aviz

În data de 13.03.2018, ora 1310 aula 533, dr., conf. univ. TCACI Carolina va promova prelegere deschisă la unitatea de curs Management.

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență, grupele BA31Z, CT31Z, FB31Z, anul universitar 2017-2018

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de licență, grupele BA41R, CT41R, CT42R, anul universitar 2017-2018

AVIZ privind susținerea preventivă II a tezelor de master, grupele BS21M, CT21M, MF21M, AA21M, anul universitar 2017-2018

Aviz

În data de 23.02.2018, ora 940 aula 532, dr., conf. univ. Amarfii-Railean Nelli va promova prelegere deschisă la unitatea de curs Contabilitate financiară II.

Aviz

În data de 24.11.2017, ora 1310 aula 505, dr., lect. univ. Postolache Victoria va promova prelegere deschisă la unitatea de curs Finanțe publice.

Aviz

În data de 28.11.2017, ora 1130 aula 505, dr., lect. univ. Postolache Victoria va promova lecție practică deschisă la unitatea de curs Contabilitatea bancară la grupa FB31Z.

În data de 15 septembrie 2017, Catedra de ştiinţe economice organizează

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE”

Programul de activitate:

09.30 – 10.30 – Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii Polivalente, Corpul 1.

10.30 – 12.30 – Deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinţei. Şedinţa în plen.

12.30 – 13.30 – Pauza de masă.

13.30 – 15.30 – Comunicări pe secţiuni. Corpul 5.

15.30 – 16.00 – Şedinţa de totalizare. Închiderea solemnă a lucrărilor Conferinţei. Corpul 5, sala 505.

Vă aşteptăm cu drag.  Comitetul organizatoric

Studenții bălțeni au obținut locuri premiante la Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești din Târgoviște, România

În perioada 6-7 aprilie 2017, la  Facultatea de Științe Economice din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgoviște, România, s-a desfășurat Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice a Cercurilor Studențești.

Conferința a reunit studenți din România și Republica Moldova. Din partea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului au participat la eveniment:

–  Ilie BABCENCO, gr. FB31Z, cu lucrarea „Eficiența contractării împrumuturilor de stat în Republica Moldova”;

–  Rodica PREAȘCA, gr. IM21Z, cu lucrarea „Impactul metodei POKA YOKE asupra proceselor tehnologice”;

–  Denis PINTILIE, gr. IM21Z, cu lucrarea „Rolul resurselor regenerabile în dezvoltarea economică durabilă”;

–  Mădălina URSU, gr. IM21Z, cu lucrarea „Eficiența aplicării instrumentelor de calitate Q7 și M7 în inginerie”;

–  Andrei REICU, gr. IM21Z, cu lucrarea “Rolul standardelor ISO pentru dezvoltarea strategică a întreprinderii”.

Comunicările studenților au fost ghidate de:

– dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ,

– dr., lector univ. Victoria POSTOLACHE,

– drd., asist. univ. Dorin GUZGAN.

     Pe marginea lucrărilor prezentate au fost dezbătute problematici de natură socio-economică, managerială și financiară.

     Numărul impunător al comunicărilor științifice, precum și profesionalismul participanților la eveniment nu au speriat studenții bălțeni. În aceste condiţii de competiţie reală, ei au reuşit să câştige trei premii în secțiuni diferite:

–     Premiul mare din partea dlui prof. univ., dr. Ion STEGĂROIU (ex-decan) – Ilie BABCENCO, coordonator dr., lector univ. VictoriaPOSTOLACHE;

–     Locul I – Rodica PREAȘCA, coordonator dr., lector univ. Victoria POSTOLACHE;

–     Locul III – Denis PINTILIE, coordonator dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ.

Felicitări călduroase studenților de la Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului care au făcut față provocării de a pregăti și de a prezenta cu brio comunicările științifice în fața colegilor din România! Fiți activi, creativi, curajoși și responsabili în continuare!

Felicitări cadrelor didactice care prin implicare și dăruire au susținut performanțele academice și științifice ale studenților!

 Aducem mulțumiri gazdelor pentru invitația la eveniment și primirea caldă și prietenoasă.

Venim cu un mesaj de gratitudine adresat administrației Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, precum și pentru Președintele Consiliului științific, dr., hab., prof. univ. Pavel TOPALĂ, pentru contribuția valoroasă la consolidarea relațiilor de parteneriat între ambele instituții, dumnealui fiind și curatorul grupei IM21Z.

Amintim faptul că participarea studenților în cadrul Sesiunii Internaționale de Comunicări Științifice reprezintă o continuitate a demersurilor de colaborare dintre universitatea bălțeană și universitățile din România, inițiate pe parcursul lunii noiembrie a anului 2016 și întărite prin semnarea acordurilor de parteneriat, precum și vizitei de studiu efectuată de cadrele didactice de la USARB la Universitatea „Valahia” din Tîrgoviște și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu.

Aviz

În data de 10.11.2016, ora 1450 aula 585, dr., lect. superior Oleiniuc Maria va promova seminar deschis la disciplina Managementul calității

Aviz

În data de 11.11.2016, ora 940 aula 585, dr., lect. superior Oleiniuc Maria va promova prelegere deschisă la disciplina Managementul comparat

În data de 16 septembrie 2016, Catedra de ştiinţe economică organizează

Conferinţa ştiinţifică internaţională

„Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE”

Programul de activitate:

10.30 – 11.30 – Înregistrarea participanţilor. Holul Sălii Senatului, Corpul 1.

11.30 – 12.30 – Deschiderea solemnă a lucrărilor Conferinţei. Şedinţa în plen.

12.30 – 13.00 – Pauza de masă.

13.00 – 15.30 – Comunicări pe secţiuni. Corpul 5.

15.30 – 16.00 – Şedinţa de totalizare. Închiderea solemnă a lucrărilor Conferinţei. Corpul 5, sala 505.

Vă aşteptăm cu drag.  Comitetul organizatoric

Avizul de evaluare pentru acreditare pe profilul „Modele economice de dezvoltare durabilă a sectorului agroindustrial”, din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți (evaluare anii 2011 – 2015)

Aniversarea a 20 de ani a învăţămîntului economic la USARB

În anul 2015 învăţămîntul economic la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi marchează 20 de ani de activitate prodigioasă. Bineînţeles, este o vîrstă încă fragedă, dar totuşi, adolescenţa este deja depăşită şi, mai cu seamă, s-a ajuns la o etapă de asumare a maturităţii depline în gîndire şi acţiune, cînd deja foarte bine are loc conştientizarea faptului că principala condiţie a vieţii este munca, iar răsplata cea mare pentru ea sunt succesele obţinute şi cele care încă urmează a fi obţinute în viitorul orientat spre progres, ascensiune, desăvîrşire şi perfecţiune.

Cu această ocazie, în data de 06 iulie 2015, în Sala Polivalentă, a avut loc CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII POTENŢIALULUI ECONOMICO-MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII NAŢIONALE”.

Conferinţa şi-a propus dezbaterea celor mai importante probleme economico-manageriale într-un context ştiinţifico-practic creativ care permite cercetătorilor, funcţionarilor publici, oamenilor de afaceri şi consultanţilor să formuleze soluţii inovative şi să contureze direcţii strategice ale cercetării economice în vederea accelerării progresului către dezvoltarea durabilă şi asigurarea securităţii naţionale.

Au dat curs invitaţiei la eveniment peste 100 de personalităţi distincte ale vieţii academice, politice şi economice a ţării, reprezentanţi ai universităţilor din ţară, precum şi a instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic din România, Germania, Polonia, Ucraina şi Rusia, cu care USARB întreţine strînse relaţii de colaborare. Oaspeţii de onoare ai conferinţei au fost: dr. hab., prof. cercet., academician Mihail VRONSCHIH, dr. hab., prof. Dmitrii PARMACLI, dr. hab., prof. univ. Tudor TUHARI, dr. hab., prof. cercet. Boris BOINCEAN, dr. hab., conf. univ. Leonid BABII, dr., prof. Sven ROEREN, dr. hab., prof. univ. Oleg BUGA.

La deschiderea solemnă a evenimentului, Prorectorul pentru studii cu frecvenţa redusă şi formare continuă, dr., conf. univ. Gheorghe NEAGU a salutat invitaţii efectuînd oficiul de gazdă. În discursul său, dînsul a subliniat importanţa, contribuţia şi valoarea pe care o are corpul profesoral-didactic al Catedrei ştiinţe economice în edificarea unei generaţii tinere libere, democratice, prospere, instruite din punct de vedere economico-managerial.

În continuare, alocuţiuni şi mesaje de felicitare au venit din partea: dr. hab., prof. univ., Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului – dl Pavel TOPALĂ; dr., conf. univ., ex-Decan al Facultăţii de Economie – dna Alla TRUSEVICI; dr., conf.univ., Șef catedră de științe economice – dna Carolina TCACI; dr., lector, absolventa Facultăţii de Economie, anul 2001 – dna Natalia BRANAŞCO; magistru în economie, absolvent al FŞREM, anul 2015 – dl Vadim LOPOTENCO.

La finalul deschiderii solemne, dna dr. conf. univ. Carolina TCACI a urat tuturor celor prezenţi mult succes în desfăşurarea importantului eveniment şi şi-a exprimat convingerea că dezbaterile şi recomandările ştiinţifico-practice formulate în cadrul Conferinţei vor contribui la dezvoltarea ştiinţei, implicit, a economiei şi societăţii contemporane.

Comunicările în plen au fost susţinute de către:

1. Mihail VRONSCHIH, dr. hab., prof. cercet., academician „Asigurarea securităţii alimentare a populaţiei Moldovei în condiţiile schimbărilor climaterice”.

2. Дмитрий ПАРМАКЛИ, доктор хаб. экон. наук, проф., «Особенности разработки и оформления научно-исследовательских работ».

3. Sven ROREN, prof., dr. „Human related knowledge as key factor in production areas – a comparison between Moldavian, American, Chinese and German companies”.

4. Галина ПОЧЕНЧУК, канд. экон. наук, доцент, «Стабильность финансовой системы – основа экономической безопасности  страны».

Comunicările date au fost ascultate cu atenţie de către public, provocînd multe întrebări şi comentarii, la care vorbitorii au răspuns cu deosebită plăcere, împărtăşind din experienţa lor profesională şi de cercetare.

Cele circa 150 de rapoarte, discutate în cadrul secţiunilor specializate, au abordat subiecte majore şi variate cu referire la:

 • Problemele viabilităţii economico-manageriale pentru asigurarea securităţii economice;
 • Capitalul uman – factor de asigurare a securităţii naţionale;
 • Economia cunoaşterii şi dezvoltarea durabilă;
 • Probleme ale contabilităţii şi auditului în condiţiile implementării noilor standarde;
 • Finanţele şi analiza în contextul asigurării securităţii economice;
 • Aspecte sociale şi juridice a asigurării securităţii naţionale.

În cadrul închiderii lucrărilor Conferinţei au fost rostite discursuri de totalizare şi felicitare a participanţilor cu prestaţia deosebită. Decanul Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, dr. hab., prof. univ., dl Pavel TOPALĂ şi Șefa catedrei de științe economice, dr., conf.univ., Carolina TCACI au înmînat certificate de participare.

Felicitări cu ocazia a 20 de ani a învăţămîntului economic la USARB au venit şi din partea Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din Republica Moldova, reprezentată prin Svetlana MOROZ, Director al Comitetului ACAP RM pentru educaţie şi certificare, care a oferit în dar un set de materiale metodico-didactice şi legislative, precum şi o felicitare oficială.

Aducem tuturor mulţumiri pentru mesajele de felicitare, precum şi pentru faptul că au dat curs invitaţiei noastre de a participa la CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ „ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII POTENŢIALULUI ECONOMICO-MANAGERIAL ÎN CONTEXTUL ASIGURĂRII SECURITĂŢII NAŢIONALE” şi vă aşteptăm şi la ediţiile viitoare.

De asemenea, dorim să evidenţiem contribuţia partenerilor S.R.L. „Zimbru Nord”, în persoana directorului Cojocari Mihai, și B.C. „EXIMBANK – Gruppo Veneto Banca” S.A. la buna desfăşurare a conferinţei, pentru care le mulţumim călduros.

Cu deosebit respect şi gratitudine,

Colectivul profesoral al Catedrei de ştiinţe economice

Facultatea de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălţi

Pentru galerie foto accesaţi aici.