Personal

În cadrul Filialei Nord a AȘM activează 2 colaboratori științifici.

Capcelea Valeriu, cercetător științific principal, doctor habilitat în filosofie, conferențiar universitar, coordonatorul activității Filialei Nord a AȘM.

Telefon de contact 231- 52-3-61; E-mail: fbasmold@gmail.com

Gavdiuc Ion, cercetător științific, responsabil de compartimentul Inovare și Transfer Tehnologic.

Telefon de contact – 231-2-47-97