Proiecte

2022

 1. Proiectul MHELM – Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Coordonator instituțional: PRIȚCAN Valentina, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr.
 1. Horizon-MSCA-2022-CITIZENS-01,,Știința verde în serviciul societății sănătoase” (GreenSCI), contract de grant nr. 101060678 / “Green Science at the Service of Healthy Society”- GreenSCI, Proposal no: 101060678, HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01, Coordonator USARB:  PRIȚCAN V., Membru al echipei de proiect ȘOVA T. conf. univ., dr.
 2. Proiectul Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Coordonator instituțional: BĂLĂNICI Alexandru, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr.
 3. Proiectul CONNECT – ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”/,,Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia”, număr de referință 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP, din cadrul Programului European Erasmus+ Coordonator USARB PRIȚCAN V.  Membru al echipei de proiect: FOCA E, asist. univ.
 4. ,,Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, Faza a II-a , Implementat Fundația pentru copii Pestalozzi, Elveția, CE PRO Didactica, Coordonator: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr. Membrii ai echipei de proiect:  CIOBANU L., BEȚIVU A., PANCO T.,FOCA E.

2021

 1. Proiectul MHELM – Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Coordonator instituțional: PRIȚCAN Valentina, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr.
 2. Proiectul Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economyimplementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Coordonator instituțional: BĂLĂNICI Alexandru, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr.
 3. Proiectul CONNECT – ,,Connecting universities-industry through smart entrepreneurial cooperation and competitive intelligence of students in Moldova, Georgia and Armenia”/,,Conectarea dintre universități și industrie prin cooperare antreprenorială inteligentă și inteligența competitivă a studenților din Moldova, Georgia și Armenia”, număr de referință 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP, din cadrul Programului European Erasmus+ Coordonator USARB PRIȚCAN V. Membru al echipei de proiect: FOCA E, asist. univ.
 4. Proiectul „Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu cerințe educaționale speciale”, 2SOFT/1.1/133. Programul Operaţional Comun România-Republica Moldova, a 2-a rundă de propuneri, proiect de tip SOFT. Implementat SAP,  Bălți.  Coordonator: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr. Membrii ai echipei de proiect: RUSOV V.asist.univ
 5. ,,Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, Faza a II-a , Implementat Fundația pentru copii Pestalozzi, Elveția, CE PRO Didactica, Coordonator: ȘOVA Tatiana, conf. univ., dr. Membrii ai echipei de proiect: CIOBANU L., BEȚIVU A., PANCO T.,FOCA E.
 6. „Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC  II), (1 Decembrie 2017 – 30 Noiembrie 2021), implementat de CEDA (Centrul pentru educație antreprenorială și asistență în afaceri) care este o organizație non-guvernamentală (ONG), înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova ca Asociație Obștească în colaborare cu Ministerul Educației și „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” (ANOFM). Coordonator: BEJAN A, conf univ, dr. Membrii ai echipei de proiect:  BEȚIVU A. FOCA E.

2020

 1. Proiectul MHELM – Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova/Moldova Higher Education Leadership and Management, număr de referință: 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP. Coordonator instituțional: Prițcan Valentina, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: Șova Tatiana, conf. univ., dr.
 2. Proiectul Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Coordonator instituțional: Bălănici Alexandru, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: Șova Tatiana, conf. univ., dr.
 3. Proiectul SMART –585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes din cadrul Programului Erasmus+ K2, Capacity Building in Higher Education. Coordonator instituțional: Prițcan Valentina, conf. univ., dr. Membri ai echipei de proiect: Foca Eugenia, asist. univ.
 4. Proiectul Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice,finanțat de Fundația pentru copii Pestalozzi, Elveția, coordonator CE PRO DIDACTICA. Coordonator instituțional: Șova Tatiana, conf. univ., dr. Membrii echipei de implementare: Șova Tatiana, Ciobanu Lora, Rusov Veronica, Foca Eugenia, Bețivu Aurelia.
 5. Proiectul Reconceptualizarea Orientării Profesionale și Consilierii în Carieră, faza a II-a” (REVOCC II), coordonat de  CEDA. Ministerul Educației și „Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă” (ANOFM). Membri ai echipei de implementare: Bețivu Aurelia, Foca Eugenia, Bejan Angela.
 6. Proiectul „Consolidarea capacităților PEPcP pentru promovarea educației centrate pe copil”, coordonat de Fundația LED (Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein), Elveția în parteneriat cu Centrul  Metodic al Educației Formative Pas cu Pas. Membru=i ai echipei de imălementare: Bejan Angela, lect. univ., dr., Postolachi Iulia, asist univ.
 7. Молодежный проект «Расширение прав и возможностей молодежи с помощью навыков анализа конфликтов – расширение прав и возможностей сообщества», Одеська регіональна група медіації (ООГМ) за підтримки Глобального партнерства із запобігання збройним конфліктам. Membru al echipei de proiect: Panco Tatiana, asist. univ.

Obținute

2018

 1. Proiectul pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale, cifrul 18.00059.08.16A/MS, „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, Ediţia a II-a, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Director de proiect: Șova Tatiana, echipa de implementare: Ciobanu Lora, Brițchi Aliona, Cotos Ludmila.
 2. Proiectul pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale, cifrul 18.00059.08.20A/MS, „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții”, Ediția a IV-a, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 3. Proiectul pentru Tinerii cercetători, cifrul 18.80012.08.07.A, „Studierea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație”. Director de proiect: Cotos Ludmila, echipa de implementare: Șova Tatiana, Rusov Veronica, Panco Tatiana, Bețivu Aurelia, Harpailă Radu, Vanio Irina.
 4. Proiectul privind editarea monografiilor științifice, cifrul 00059.08.11A/M, „Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară”, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Director de proiect: Cotos Ludmila.
 5. Proiectul privind editarea monografiilor științifice, cifrul 18.00059.08.10A/M, „Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul simultan”, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Director de proiect: Brițchi Aliona.

2017

 1. Proiectul pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale, cifrul 18.00059.08.16A/MS, „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare”, Ediţia a I-a, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Director de proiect: Șova Tatiana, echipa de implementare: Ciobanu Lora, Brițchi Aliona, Cotos Ludmila.
 2. Proiectul pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale, cifrul 18.00059.08.20A/MS, „Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții”, Ediția a III-a, din cadrul direcției strategice 08.07: „Patrimoniul naţional şi dezvoltarea societăţii”. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.

Participare

2019

 1. Proiectul instituţional, cifrul 15.817.06.25A,  Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 2. Proiectul pentru Tinerii cercetători, cifrul 18.80012.08.07.A, „Studierea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație”. Director de proiect: Cotos Ludmila, echipa de implementare: Șova Tatiana, Rusov Veronica, Panco Tatiana, Bețivu Aurelia, Harpailă Radu, Vanio Irina.
 3. Proiectul „Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţială a cadrelor didactice”, finanțat de Fundația pentru copii Pestalozzi, Elveția, coordonator CE PRO DIDACTICA. Membrii echipei de implementare: Șova Tatiana, Ciobanu Lora, Rusov Veronica, Foca Eugenia, Bețivu Aurelia.
 4. Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, finanţat de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018, cifrul 15.817.06.15F, „Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Membru al echipei de implementare: Şova Tatiana.

2018

 1. Proiectul instituţional, cifrul 15.817.06.25A,  Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 2. Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, finanţat de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018, cifrul 15.817.06.15F, „Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Membru al echipei de implementare: Şova Tatiana.
 3. Proiectul 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Creating Moldovan E-network for – promoting e-teaching in the continuing professional education TEACH ME”, Action 2. Director de proiect: Prițcan Valentina, echipa de implementare: Ciobanu Lora, Șova Tatiana, Rusov Veronica.

2017

 1. Proiectul 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP, Creating Moldovan E-network for – promoting e-teaching in the continuing professional education TEACH ME”. Director de proiect: Prițcan Valentina, echipa de implementare: Ciobanu Lora, Șova Tatiana, Rusov Veronica.
 1. Proiectul instituţional, cifrul 15.817.06.25A,  Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 2. Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, finanţat de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018, cifrul 15.817.06.15F, „Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Membru al echipei de implementare: Şova Tatiana.
 3. Proiectul „Democrația și Egalitatea încep cu Educația pentru Drepturile Omului”. Membru al echipei de implementare: Şova Tatiana.
 4. Proiectul bilateral Managementul efectiv – baza unei educații de calitate”. Membru al echipei de implementare: Şova Tatiana.
 1. Proiectul „La promotion de la culture de la qualité des services éducationnels dans le contexte de l’internationalisation de l’Université d’État „Alecu Russo” de Bălți”, Agence Universitaire de la Francophonie. Membrii echipei de implementare: Șova Tatiana, Rusov Veronica.

2016

 1. Proiectul instituţional, cifrul 15.817.06.25A,  Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Panco Tatiana.
 2. Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, finanţat de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018, cifrul 15.817.06.15F, „Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. Membru al echipei de implementare: Şova Tatiana.
 3. Proiectul european din cadrul programului TEMPUS 1-2012-1-DETEMPUS-SMHES „Inovații pedagogice în educația incluzivă”, 530417, Karlsruhe Institute of Technology, coord. Germania. Membrii echipei de implementare: Şova Tatiana, Rusov Veronica.

2015

 1. Proiectul instituţional de cercetări aplicative, cifrul 15.817.06.25A,  Optimizarea procesului educaţiei incluzive prin formarea continuă a cadrelor didactice din ciclul preşcolar şi primar. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Pereteatcu Maria, Rusov Veronica, Pelevaniuc Ludmila, Panco Tatiana.

2011

 1. Proiectul instituţional de cercetări aplicative, cifrul 11.817.08.70A,  Cercetarea fenomenului rezistențai educației sub aspect socio-psiho-pedagogic în școala primară rurală. Director de proiect: Zorilo Larisa, echipa de implementare: Ciobanu Lora, Foca Eugenia, Rusov Veronica, Șova Tatiana.

Participare

2016

 1. Proiectul  561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP Creating Moldovan E-network for -promoting e-teaching in the continuing professional education Crearea E-reţelei moldoveneşti pentru promovarea e-instruirii în formarea profesională continuă (TEACH ME)lansat în cadrul  Erasmus+  Key Action 2Capacity building in the field of higher education.  / Formare profesională în domeniul tehnologiilor e-Learning. (Membrii echipei de implementare: Ciobanu Lora, Şova Tatiana, Rusov Veronica).
 2. Prioiectul Integrarea copiilor cu dizabilităţi în şcolile generale. (Membru a echipei de formatori naționali: Rusov Veronica)

2014

 1. Proiectul  internaţional „Promovarea calităţii în programele de educaţie timpurie: mediul de învăţare, strategii didactice, observarea pentru evaluare” pentru reprezentanţii facultăţilor şi colegiilor pedagogice care pregătesc cadre de educatori şi învăţători de clase primare, desfăşurat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” cu sprijinul Fundaţiei „Liechtenstein Development Service” (LED) (Membrii echipei de implementare: Ciobanu Lora, Şova Tatiana, Bejan Angela, Rusov Veronica, Foca Eugenia, Pelevaniuc Ludmila).
 2. Proiectul de cercetări ştiinţifice fundamentale, finanţat de la bugetul de stat pentru anii 2015 – 2018„Formarea cadrelor didactice pentru cercetarea şi renovarea paradigmei educaţiei contemporane”, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău (membru al echipei de implementare: Şova Tatiana).
 3. Proiectul „Facilitarea comunităţilor rurale în vederea reabilitării infrastructurii sociale (şcoli şi grădiniţe) şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei în zonele rurale”. (Membrii echipei de implementare: Maria Pereteatcu, Rusov Veronica).
 4. Proiectul 530417-TEMPUS-1-2012-1-DETEMPUS-SMHES, INOVEST –   Eastern Partnership inPedagogical Innovations in Inclusive Education, coordonator – Karlsruhe Institute of  Technology, Germania, (Membrul echipei de implementare: Rusov Veronica)

2013

 1. Proiectul internaţional „Evaluarea şi înnoirea Curriculumurilor pentru pregătirea profesorilor” împreună cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul în Chişinău); Universitatea pedagogică de Stat „I. Creangă” – Chişinău; Universitatea Aveiro, Portugalia, Universitatea Tallinn, Estonia, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş”, România (Ciobanu Lora, Pereteatcu Maria, Foca Eugenia, Şova Tatiana, Pelevaniuc Ludmila).
 2. Proiectul instituţional „Dicţionar de frazeologisme somatice din limbile română, rusă, franceză şi engleză”, codul 12.819.17.03 de tip cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, direcţia strategică valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă la Facultatea de Litere a USARB. Director proiect: Lăcustă Elena, lector universitar, doctor. (Bejan Angela, membrul al echipei de implementare).
 3. Proiectul  internaţional „Promovarea calităţii în programele de educaţie timpurie: mediul de învăţare, strategii didactice, observarea pentru evaluare” pentru reprezentanţii facultăţilor şi colegiilor pedagogice care pregătesc cadre de educatori şi învăţători de clase primare, desfăşurat de Programul Educaţional „Pas cu Pas” cu sprijinul Fundaţiei „Liechtenstein Development Service” (LED) (Ciobanu Lora, Şova Tatiana, Bejan Angela, Rusov Veronica, Foca Eugenia, Pelevaniuc Ludmila).