Publicații 2003

„English for Law Students”, autoare Elena Varzari,  Natalia Colodrovschi,  Liuba Tomailî, Angela Bordeianu

Manualul English For Law Students este destinat studenților anului I de la Facultatea de Drept. Manualul conține 15 texte cu numeroase activități care formează și antrenează competențele de audiere, vorbire, citire și scriere în limba engleză.  Textele sunt destinate studenților cu  nivelul A-2 de cunoaștere a limbii engleze. Lecțiile sunt însoțite de numeroase activități lexico-gramaticale.  Mai sunt propuse un șir de texte artistice și informative, care permit studierea mai minuțioasă a terminologiei juridice