Publicații 2006

„All Crime Stories”, autoare  Oxana Ceh, Elena Varzari, Eugenia Proțiuc

Este o culegere de povestiri artistice scurte, în original scrise de autori moderni britanici și americani. Textele sunt destinate studenților cu un nivel intermediar sau avansat de cunoaștere a limbii engleze, și îndeosebi, doritorilor de a studia terminologia juridică. Mai sunt propuse un șir de texte informative despre sistemul legal din Marea Britanie și SUA, cât și un glosar de termeni juridici. Culegerea conține activități care formează și antrenează competențe de citire, vorbire și scriere în limba engleză.