Publicații 2007

„Perceiving British Culture Through the Might of Words”, autori:  Eugenia Proțiuc, Elena Varzari, Oxana Stanțieru, Oxana Ceh

Culegerea de texte „Perceiving British Culture Through the Might of Words” conține 7 povestiri originale, însoțite de un șir de activități menite să favorizeze comprehensiunea acestora. Povestirile selectate pentru această culegere sunt scrise de autori moderni britanici, care reprezintă diferite părți a Regatului. Rubrica „Cultural Orientation”, care succedă fiecare povestire, orientează cititorii în ariile culturale care au servit drept surse de inspirație pentru autori. Textele sunt destinate studenților cu un nivel intermediar sau avansat de cunoaștere a limbii engleze interesați de cultura britanică. Publicarea culegerii de texte „Perceiving British Culture Through the Might of Words” a fost finanțată de Ambasada Marii Britanii în Republica Moldova.