Publicații 2011

„Readings in English Text Linguistics”, autoare Viorica Condrat

„Readings in English Text Linguistics” se compune din nouă capitole expuse pe un spațiu de 110 pagini. Lucrarea propune un model de tratare a principalelor noțiuni ce țin de lingvistica textului, inclusiv istoricul ei. Noțiunile teoretice sunt ilustrate cu un bogat material textologic de diferite stiluri și genuri ale limbii engleze care va oferi studenților posibilități de analiză și de asimilare profundă a materialului, precum și de dezvoltare a gândirii filologice. Fiecare lecție conține obligatoriu concluzii care sumează conținutul expus, însoțite de exerciții practice, precum și de un chestionar inițiind activități de reflecție individuală.