Publicații 2023

Pomelnicova, Ana. Fonetica limbii germane: Suport de curs.  Bălţi : [S. n.], 2023 (Tipografia din Bălţi). – 150 p. Text, cuprins paral.: lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 149-150. – ISBN 978-9975-161-47-3 Suportul de curs Fonetica limbii germane, autor A. N. Pomelnicova este un material auxiliar pentru desfăşurarea orelor practice în cursul de fonetică al limbii germane. Este destinat studenţilor care studiază limba germană ca specialitate A sau B. Secţiunea Exerciţii şi conţine materiale despre formarea abilităților fonetice în pronunțarea sunetelor individuale ale limbii germane. Publicaţia poate fi accesată on-line în Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6234
Pomelnicova, Ana. Istoria limbii germane: Ghid de studiu pentru studenţii care învaţă limba germană. Bălţi: [S. n.], 2023 (Tipografia din Bălţi). – 150 p. – Titl. pe cop.: Geschichte der deutschen Sprache. – Referinţe bibliogr. : p.150. – ISBN 978-9975-161-48-0. Ghidul Istoria limbii germane/ Geschichte der deutschen Sprache: Studienleitfaden fur Deutsch-Studierende, autor A. N. Pomelnicova reprezintă un material auxiliar pentru prelegeri şi exerciţii practice pentru cursul Istoria limbii germane, include materialul suplimentar pentru prelegeri, texte pentru analiză, însoţite de explicaţii, tabele gramaticale comparative şi un dicţionar. Această publicaţie, la fel, poate fi accesată on-line în Repozitoriul Instituţional Open Research Archive (ORA) USARB: http://dspace.usarb.md:8080/jspui/handle/123456789/6235

Didactica limbii engleze / Micaela Ţaulean. – ClujNapoca: Presa Universitară Clujeană, 2023-vol. I, ISBN 78-606-37-1854-0 Partea 1. – 2023. – ISBN 978-606-37-1855-7 (6.067 c.a.)

„Didactica limbii engleze” oferă o imagine de ansamblu asupra problemelor ale predării limbii engleze. Cartea se adresează atât studenților universitari, viitori profesori de limba engleză ca limbă străină, cât și cadrelor didactice începători sau cu experiență. Fiecare capitol tratează o temă teoretică și este urmată de întrebări pentru discuții și activități. Lista bibliografică conține 84 surse și Glosarul de termeni este prezentat în trei limbi: engleză-română-rusă. Cartea este prezentată la Depozitul Legal al Bibliotecii Naționale a României (în baza Legii Nr.111/1995, august-septembrie 2023) și în Biblioteca universitară USARB (octombrie, 2023).

Manualul FRESH English, autoare Victoria Mascaliuc lect. univ., dr.

Manualul FRESH English este adresat elevilor din ciclul gimnazial, elaborat în concordanță cu prevederile curriculumului modernizat centrat pe formarea de competențe. Conținutul și obiectivele au fost racordare la cerințele Cadrului European de referință pentru limbi al Consiliului Europei. Conținutul manualului este bazat pe conceptualizarea strategiei didactice a dezvoltării competenței de comunicare și propune o tematică ce conține situații verbal-comunicative, interactive de dezvoltare a abilităților de comunicare în limba engleză și aplicare a cunoștințelor de gramatică.

Manualul aplică o abordare trandisciplinară, făcând conexiuni cu alte domenii ale cunoașterii. Manualul include informații despre diferite aspecte ale Marii Britanii și SUA, despre unele elemente ale culturii altor țări anglofone.