Recenzii

2022

ȘOVA T. Aviz la teza de doctor „Pregătirea fizică profesionalaplicativă și trainingul mintal al vocaliștilor în cadrul instituțiilor de învățământ artistic”, 2022 Autor: Adela BLÎNDU

ȘOVA T. Aviz la teza de doctor „Educația literarartistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale”, 2022 Autor: Marcela VÎLCU

ȘOVA T. Aviz la teza de doctor „Адаптация детей 3-6 лет в системе рекреативнооздоровительного плавания / Adaptarea copiilor de 3-6 ani în sistemul înotului recreativ și asanativ”, 2022 Autor: Marina VAȘCENCO

ȘOVA T. Aviz la teza de doctor „Методика изучения в высшем образовании технологий защиты информации и информационной безопасности / Metodologia studierii în învățământul superior a tehnologiilor de protecție și securitate a informației”, 2022 Autor: Violeta BOGDANOVA

ȘOVA T. Aviz la teza de doctor „Fundamente pedagogice ale educației parentale pozitive, 2022 Autor: Veronica CEBAN

2021

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor „Fundamente pedagogice ale formării eficienței personale la membrii adulți ai familiei”, 2021, Autor: Tatiana PEREU

Tatiana ȘOVA,  Aviz la teza de doctor, „Metodologia formării competenței fonologice în limba engleză la studenți-filologi (în baza monoftongilor posteriori)”, 2021, Autor: Larisa USATÎI

Tatiana ȘOVA,  Aviz la teza de doctor „Evaluarea competențelor lingvistice prin TIC în studiul universitar al limbii franceze”, 2021, Autor Ana BULAT-GUZUN

Tatiana ȘOVA,  Aviz la teza de doctor, „Formarea competențelor de comunicare la elevi cu retard mintal prin activități de educație fizică”, 2021,  Autor: Nina CEBOTARU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „Formarea competenței de comunicare în limba engleză prin valorificarea limbajului paremiologic în învățământul superior”, 2021, Autor: Badarne GHALIB

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „Coordonatele conceptuale ale sistemului național de pregătire a conducătorilor de autovehicule”, 2021, Autor: Lilia BUIMESTRU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Profilaxia deficiențelor coloanei vertebrale la preșcolari prin aplicarea mijloacelor educației fizice”, 2021, Autor: Daniela BUCIU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Intervenţii psihologice şi logopedice în tulburări de limbaj şi comunicare la preşcolari”, 2021, Autor: Diana-Alina BUGANU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Dezvoltarea competenței de comunicare la preșcolarii cu cerințe educaționale speciale”, 2021, Autor: Lilia LUCHIANENCO

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Educația literar-artistică și lingvistică a elevilor prin valorificarea lecțiilor netradiționale”, 2021, Autor: Marcela VÎLCU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Formarea stilului existențial al adolescenților în situație de criză a valorilor”, 2021, Autor: Aurelia BEȚIVU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Formarea atitudinilor interpretative ale elevilor din clasele primare prin texte literare ”, 2021, Autor: Viorica OBOROCEANU

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, „ Condiții pedagogice de formare a competențelor profesionale prin activitatea independentă a studenților pedagogi”, 2021, Autor: Daniel ROMAN

Tatiana ȘOVA, Aviz la Curs online, „ Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice de sprijin și ale psihopedagogilor”, 2021, Autori: Tatiana TURCHINĂ, Galina FILIP, Svetlana ȘIȘCANU, Oleg BURSUC

Tatiana ȘOVA, Aviz la Manual de instruire a formatorilor, „ Manualul de instruire a formatorilor „Kiko și mâna””, 2021, Autor: F. Javier Romeo-Biedma și Pepa Horno (Espirales Consultoría de Infancia), 2021

Tatiana ȘOVA, Aviz la Monografia, „ Cultura teatrală a elevilor ”, 2021, Autor: Angela BEJAN

Tatiana ȘOVA, Aviz la Monografia, „ Stilul existențial. Paradigmă şi transfigurări axiologice”, 2021, Autor: Aurelia BEȚIVU

Tatiana ȘOVA, Aviz la Suport de curs, „ Managementul organizațional”, 2021, Autori: Veronica RUSOV, Ludmila COTOS

Tatiana ȘOVA, Aviz la Programul de formare profesională continuă, „ Managementul organizațional”, 2021, Autori: Rodion CIUPERCĂ

Ion  GAGIM, Aviz la teza de doctor, „ Improvizația са fundament al artei interpretative în muzica de jazz”, 2021, Autor: Veaceslav DAȘCHEVICI;

Ion  GAGIM, Aviz la teza de doctor habilitat, „ Teoria și metodologia formării orientărilor valorice la adolescenți șitineri”, 2021, Autor: Diana ANTOCI;

Ion  GAGIM, Aviz la Monografia, „ Stilul existențial. Paradigmă şi transfigurări axiologice”, 2021, Autor: Aurelia BEȚIVU

Ion  GAGIM, Aviz la teza de doctor, „ Formarea culturii artistice a liceenilor prin artele plastice (învățământ vocațional academic)”,”, 2021, Autor: Alexandra CLAPATIUC

Ion  GAGIM, Aviz la teza de doctor, „ Formarea valorilor artistice la studenți în procesul de instruire coregrafică în cadrul învățământului superior ”, 2021, Autor: Svetlana  TALPĂ

Nina SACALIUC,  Aviz la Rezumatul tezei de doctor ,,Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor”, Autor: Stella DUMINICĂ

Maria PERETEATCU, Referinţă la autoreferatul tezei de doctor în  psihologie „Intervenţii psihologice şi logopedice în tulburări de limbaj şi comunicare la preşcolari ”, 2021 Autor: Diana-Alina BUGANU

Maria PERETEATCU, Referință la Ghidul metodic pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice ,, Formarea reprezentărilor geometrice în educația timpurie”, 2021 Autor, Ludmila COTOS

Maria PERETEATCU Referință la Ghidul metodic pentru formarea inițială și continuă a cadrelor didactice ,, Educația incluzivă ”, Autori: RUSOV, V., ȘOVA, T.

Maria PERETEATCU, Aviz la note de curs pentru studenți ,, Învățământul simultan”, 2021, Autori: BRIȚCHI, A., SADOVEI, L.

Maria PERETEATCU, Aviz Ghidul metodologic ,, Învățământul simultan: Breviarium.” Autori: BRIȚCHI, A., SADOVEI, L.

Lora CIOBANU, Aviz la ,, Curriculum de bază pentru domeniul Arte: Profilurile Artă muzicală,  Artă plastică/vizuală/decorativă Artă teatrală/dramatică. Cinematografia, Artă coregrafică, 2021, Autori: Valentin CRUDU, Vladimir  GUȚU,Viorica MARȚ

Lora CIOBANU, Aviz la teza de doctor, „ Formarea competențelor financiare la elevii din învățămîntul general ”, 2021, Autor: Emanuel Remus CAZACU

Tatiana GÎNJU Aviz la Suport de curs ,,Sociologia educației”, 2021 Autor: Gheorghe NEAGU

Tatiana GÎNJU Aviz la Note de curs,, Didactica limbii engleze”, 2021 Autor: Micaela ȚAULEAN

Tatiana GÎNJU Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe ale educației ,,Formarea culturii pedagogice a familiei din perspectiva educației de gen a preșcolarilor”, 2021 Autor: Stella DUMINICĂ

2020

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor, ,,Ancorele carierei ca factor de asigurare a echilibrului professional”, 2020, Autor:  ZUBENSCHI Mariana

Tatiana ȘOVA , Aviz la teză de doctor ,,Repere teoretico-metodologice de formare a elementelor culturii teatrale a elevilor mici”, 2020, Autor:  BEJAN Angela

Tatiana ȘOVA, Aviz la teza de doctor ,,Tehnologia formării competențelor de traducere la studenții-traducători”, Autor:   GOLUBOVSCHI Oxana

Tatiana ȘOVA, Aviz la suportul de curs ,,Didactica generală”,  Autor, GÎNJU Tatiana

Tatiana ȘOVA Aviz la suportul de curs ,,Cercetarea pedagogică”, 2020, Autori: RUSOV Veronica, COTOS Ludmila

Tatiana ȘOVA Aviz la suportul de curs,,Dezvoltarea carierei didactice”, 2020,Autori: RUSOV Veronica, COTOS Ludmila

Tatiana ȘOVA , Aviz la suport de curs ,,Filosofia educației”, 2020, Autori: BOROZAN Maia, BEȚIVU Aurelia

Maria PERETEATCU, Aviz la Ghidul metodic ,,Activități transdisciplinare”, 2020 Autor: BÎRCĂ Doina 10. Maria PERETEATCU, Aviz la Ghidul  metodic ,,Dezvoltarea emoțională a elevilor claselor primare”, 2020, Autori: ȘOVA Tatiana, PAREA Angela

2019

Tatiana Șova, Aviz la articolul ştiinţific ,,Formal, nonformal și informal în conturarea stilului existenţial al adolescenţilor”, 2019, Autor: BEȚIVU Aurelia

Tatiana Șova, Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în știinţe pedagogice ,, Managementul timpului în eficientizarea activității instituției de învățământ” 2019, Autor: MELNIC Natalia

Tatiana Șova, Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în știinţe pedagogice ,, Formarea competenței de comunicare interpersonală medic-pacient la mediciniști,” 2019, Autor: Nastasiu Silvia

CIOBANU, Lora, Aviz la monografia ,, Organizarea instruirii profesionale adaptive în instituţiile de învăţământ superior”, Autori: ZASTÂNCEANU, L., NEGARĂ, C., POPOV, L., DEINEGO, N., GAŞIŢOI, N.

CIOBANU, Lora, Aviz pentru MECC la Curriculumul specialității 11210 Educaţie timpurie, calificarea Conducător musical.

CIOBANU, Lora , Aviz pentru MECC la Curriculumul specialității 11210 Educaţie timpurie, calificarea Educator

SACALIUC, Nina, Recenzie la monografie „Dezvoltarea educației preșcolare în Moldova. Tradiție. Perspective”, Autori: COJOCARU Victoria, CARABET Natalia

GÎNJU, Tatiana, Aviz la teza de doctor în științe pedagogice „ Valorificarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale în formarea competențelor muzicale la elevii preadolescenți” Autor: HÎNCU Ionela

2018

Şova Tatiana:Aviz la Teza de doctor Reprezentarea socială a familiei contemporane în Republica Moldova, 2018, IȘE, autor Cazacu Daniela.

Şova Tatiana:Aviz la Articol Tendințe ale valorificării paradigmei inteligenței emoţionale la nivelul reformei sistemului de învățământ și la nivelul procesului de învățământ, 2018, Revista ProDidactica, autor Androne Simona Ionela.

Şova Tatiana:Aviz la Document de politică educațională Metodologia de elaborare a calificărilor, 2018, MECC. Colectiv de autori.

Şova Tatiana:Aviz la Programa de formare profesională continuă la modulul tematic Dezvoltarea curriculară în învățământul primar, 2018, IȘE, MECC, autori Ursu Ludmila, Marin Mariana.

Şova Tatiana:Aviz la Curriculum Național Dezvoltare personală, 2018, Învățământ primar. Colectiv de autori.

Pereteatcu Maria:Aviz la Teza de doctor Valorificarea competenţei de relaţionare în formarea pedagogilor sociali, 2018, UPSC, autor Davidescu E.

Zorilo Larisa:Aviz la Teza de doctor Tehnologia formării pedagogice a cadrelor didactice universitare debutante, 2018, UPSC, autor Zgureanu O.

Sacaliuc Nina:Aviz la Document de politică educațională Cadrul de referință al Educației Timpurii în Republica Moldova. Colectiv de autori.

Sacaliuc Nina:Aviz la Document de politică educațională Standardele de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani (varianta revăzută/dezvoltată). Colectiv de autori.

Sacaliuc Nina:Aviz la Curriculum Național Dezvoltare personală, 2018, Învățământ gimnazial. Colectiv de autori.

Sacaliuc Nina:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor Mecanisme psihologice de atenuare a efectelor migrației economice asupra sistemului familial din Republica Moldova, Specialitatea 511.03 – Psihologie socială, autor Corcevoi Maria.

Sacaliuc Nina:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor Nunta moldovenească – model de formare a cuplului familial, Specialitatea 531.01. Teoria generală a educației, autor Tureac Tatiana.

Sacaliuc Nina:Aviz la Monografie Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară, autori Cotos Ludmila, Cojocaru Victoria.

Ciobanu Lora: Aviz la Monografie Formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice din învățământul simultan, autor Brițchi Aliona.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Cadrul de referinţă al Curriculumului naţional în educaţia timpurie, 2018. Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Standardele de învăţare şi dezvoltare a copilului de la naştere până la 7 ani în educaţia timpurie, 2018. Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Curriculum pentru educaţie timpurie, 2018. Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Cadrul naţional al calificărilor din RM. Calificarea: 0112.1 Pedagogie preșcolară (Nivelul 6 CNCRM). Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Cadrul naţional al calificărilor din RM. Calificarea: Master în Științe ale Educației (Nivelul 7 CNCRM). Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Cadrul naţional al calificărilor din RM. Calificarea: Asistent al educatorului (Nivelul 4 CNCRM). Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Document de politică educațională Cadrul naţional al calificărilor din RM. Calificarea: Educator (Nivelul 4 CNCRM). Grup de autori instituit de MECC.

Ciobanu Lora: Aviz la Monografie Paradigma educației psihocentriste în România din perspectiva pedagogiei moderne şi postmoderne, autor Raftu Gheorghe.

Ciobanu Lora: Aviz la Articol Formarea competențelor artistice la viitoarele cadre didactice  din  învățământul primar: aspecte  teoretice, autor Postolachi Iulia.

Cotos Ludmila: Aviz la Curriculum Național Dezvoltare personală, 2018, Învățământ liceal. Colectiv de autori.

Brițchi Aliona: Aviz la Curriculumul național pentru învățământul primar. Aprobat la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării 1124 din 20 iulie 2018).

Brițchi Aliona: Aviz la Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa a IV-a. Aprobată la Consiliul Naţional pentru Curriculum (Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.1124 din 20 iulie 2018).

Brițchi Aliona: Aviz la Autoreferatul tezei de doctor Formarea profesională iniţială a studenţilor pedagogi pentru discursul didactic, Specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, autor Ohrimenco (Boțan) Aliona.

Brițchi Aliona: Aviz la Proiectul Curriculumului pentru educație timpurie. Domeniul Arte (31.10.2018). Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

2017

Şova Tatiana:Aviz la Metodologia de elaborare și evaluare a programelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice, coordonată cu Ministerul Educației.

Şova Tatiana:Aviz la Nomenclatorul domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, coordonată cu Guvernul Republicii Moldova.

Şova Tatiana:Aviz la Teza de doctor în științe pedagogice Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi, Specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, Z.U: 378.013 (043.3), autor Bîrsan E.

Şova Tatiana:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice Paradigma comunicării asertive în formarea profesională a studenţilor pedagogi, Specialitatea 533.01. Pedagogie universitară, Z.U: 378.013 (043.3), autor Bîrsan E.

Şova Tatiana:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice   Formarea orientărilor axiologice la preşcolari din perspectiva etnopedagogiei familiei, C.Z.U.: 373.2.015 (043.3), autor Buzenco A.

Şova Tatiana:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice  Continuitatea în formarea reprezentărilor geometrice la treptele preșcolară și primară de învățământ, CZU: 37.016.046:51(043.3),  autor Pavlenco (Pidleac) M.

Cotos Ludmila:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice   Formarea competenței de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar, C.Z.U: 373.015 (043.3), autor Aștifenei (Mafteuța) Rodica.

Brițchi Aliona: Aviz la Ghid metodologic Metodologia privind implementarea evaluării criteriale prin descriptori clasa a III-a. Chișinău: IȘE, 2017, autori Marin Mariana, Ursu Ludmila.

Brițchi Aliona: Aviz la Ghid metodologic Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul primar clasa a II-a. Chișinău: IȘE, 2017, autor Marin Mariana.

Brițchi Aliona: Aviz la Ghid metodologic Metodologia de monitorizare externă a procesului de implementare a evaluării criteriale prin descriptori în învățământul primar. Chișinău: IȘE, 2017, coordonată cu Ministerul Educației, IȘE.

2016

Şova Tatiana:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice Managementul performanței în contextul pedagogic de formare universitară a cadrelor,Z.U.: 37.0 (043.2), autor Dragu Nor.

Şova Tatiana:Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice Influenţa motivaţiei angajaţilor din sistemul de învăţămînt asupra dezvoltării carierei, Z.U: 37.0(043.2), autor Farjun C.

Şova Tatiana: Aviz la actele normative Cadrul de Referință al Curriculumului pentru Educația Timpurie și Curriculumul Național pentru Educația Timpurie

Şova Tatiana: Aviz la Metodologia de evaluare a cadrelor de conducere din învățământul generalautor V. Andrițchi

Şova Tatiana: Aviz la Ghidul metodologic pentru cadrele didactice Organizarea instruirii adaptive a viitorilor profesori de matematică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, ciclul licenţă, autori Zastînceanu L.,  Gaşiţoi N.

Şova Tatiana: Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară, C.Z.U: 373.2 (043.2), autor Cotos Ludmila.

Şova Tatiana: Aviz la Autoreferatul tezei de doctor habilitat în științe pedagogice, Metodologia educaţiei literar-artistice a elevilor CZU: 37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09](043.2), autor Șchiopu C.

Şova Tatiana: Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogiceCadrul pedagogic de realizare a procesului didactic şi formarea profesională a învăţătorilor la nivelul claselor cu predare simultană, C.Z.U: 37.091  (043.2), autor Brițchi A.

Sacaliuc Nina: Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară, C.Z.U: 373.2 (043.2), autor Cotos L.Sacaliuc Nina: Aviz la Suportul de curs Educația parentală. Suport de curs. Pereteatcu M. Gînju T. Cotos L.

Pereteatcu Maria: Aviz la Suportul de curs Evaluarea în învățămînt, autor Șova Tatiana.

Zorilo Larisa: Aviz la Autoreferatul tezei de doctor în științe pedagogice Formarea și dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară, C.Z.U: 373.2 (043.2), autor Cotos L.

Zorilo Larisa: Aviz la Suportul de curs Bazele antreprenoriatului și educația economică a elevilor mici, autor Ciobanu Lora

2014

Ciobanu Lora: Aviz la Note de curs „Stresul ocupaţional al cadrelor didactice”, autori Tatiana Şova, Maia Cojocaru-Borozan, publicate la Tipografia Bălţeană, 2014, 151 p. ISBN 978-9975-4487-2-7.

Ciobanu Lora: Aviz la Manualul-suport pentru promovarea reperelor spiritual-morale în practica învăţământului modern, Vol., I, autor Elena Zolotariov, publicată la Editura „Meşterul Manole”, Chişinău, 2014, 160 p. ISBN 978-9975-58-026-7.

Ciobanu Lora: Aviz la Manualul-suport pentru promovarea reperelor spiritual-morale în practica învăţământului modern, Vol., II, autor Elena Zolotariov, publicată la Editura „Meşterul Manole”, Chişinău, 2014, 240 p. ISBN 978-9975-58-040-3.

Ciobanu Lora: Aviz la autoreferatul tezei de doctor „Condiţii psihopedagogice de diminuare a stresului ocupaţional la debutul carierei didactice”, specialitatea 533.01- Pedagogie universitară , autor Tatiana Şova care va fi susţinută la 29 decembrie 2014.

Pereteatcu Maria: Aviz la Ghidul pentru studenţi şi cadre didactice „Metodologia diminuării stresului ocupaţional”, autori Tatiana Şova, Maia Cojocaru-Borozan, publicat la  Tipografia Bălţeană 2014.

Pereteatcu Maria, Sacaliuc Nina: Aviz la Suportul metodologic „Educaţia pentru cultura fizică”, autori Maria Mihailova, Elena Zolotariov, publicat la Tipografia Bălţeană: [S.n.], 2014, 171 p.  ISBN 978-9975-4487-7-2

2013

Pereteatcu Maria: Aviz  la teza de doctor habilitat în pedagogie, elaborată  de  Sergiu Baciu  pe temaTeoria şi metodologia managementului calităţii în învăţământul superior, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală

Ciobanu Lora: Aviz la teza de doctor în pedagogie, elaborată  de  Viorica Crişciuc pe tema Specificul strategiilor de predare a cunoştinţelor muzicale, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzica)

Zorilo Larisa: Aviz la teza de doctor în pedagogie, elaborată  de  Viorica Crişciuc pe tema Specificul strategiilor de predare a cunoştinţelor muzicale, specialitatea 13.00.02 – Teoria şi metodologia instruirii (muzica)

Sacaliuc Nina: Aviz la teza de doctor habilitat în pedagogie, elaborată  de  Lilia Pogolşa pe tema Teoria şi praxiologia  managementului curriculumului şcolar, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală

Sacaliuc Nina: Aviz la autoreferatul tezei de doctor în pedagogie, elaborată de  Maria Ianioglo Formarea competenţei de comunicare asertivă la studenţii din mediul academic multietnic, specialitatea 13.00.01 – Pedagogie generală