Scurt istoric

1958 fondarea secţiei “Învăţămînt primar şi cant”

1959 crearea specialităţilor “Învăţător de limba română şi  cant”, “Învăţător de limba franceză  şi cant”, “Învăţător de limba rusă şi cant”.

1960 transferarea facultăţii ,,Învăţămînt primar” la Institutul Pedagogic din Bălţi ca rezultat al comasării Institutului Pedagogic din Chişinau cu Universitatea de Stat

1960 fondarea primei subdiviziuni de specialitate – Catedra de Muzica şi Cant

1966 reorganizarea facultăţii “Învăţămînt primar” în facultatea ,,Pedagogie” care avea ca elemente structurale catedrele “Pedagogie, psihologie şi metodica învăţământului primar”, “Muzică şi cantul”.

1968 deschiderea Facultăţii Învăţămănt Primar., crearea a două catedre: Cant şi Metodica Cantului şi Muzica.

1970 reorganizarea catedrei “Metodica învăţămîntului primar si educaţiei prescolare” în catedra “Pedagogie, psihologie şi metodica educaţiei preşcolare”

1975 deschiderea secţiei Muzical-Pedagogice cu catedra de Cant şi Metodica cantului şi catedra de Muzică în cadrul Facultăţii Pedagogie şi Metodica Învăţămîntului Primar

1976 divizarea Facultăţii de “Pedagogie” în facultăţile “Pedagogia şi metodica învăţămîntului primar”, ”Pedagogie şi psihologie preşcolară”

1980 transformarea secţiei Muzical-Pedagogice în Facultatea Muzical-Pedagogică cu două catedre: Cant şi Metodica Cantului şi Instrumente Muzicale

1986 formarea la Facultatea Muzical-Pedagogică a trei  catedre:  Metodica  Educaţiei  Muzicale, Instrumente muzicale şi Dirijat coral

1989 comasării celor trei catedre: Catedra Pregătire Metodică şi Instrumentală a profesorului de muzica şi Catedra Pregătire Teoretică, Corală şi Vocală a profesorului de muzică.

1992 comasarea facultăţilor “Pedagogie şi metodica învăţămîntului primar” şi ,,Pedagogie şi Psihologie prescolară”., crearea facultăţii de ,,Pedagogie şi Psihologie “

1995 reintitularea facultăţii Muzical-Pedagogice în Muzică şi Pedagogie Muzicală, cu două catedre: 1) Instrumente Muzicale si Metodică; 2) Dirijat şi Teorie.

2011 comasarea specialităţilor pedagogice ale Facultăţii de Pedagogie, Psihologie şi Asistenţă socială cu Facultatea de Muzică şi Pedagogie muzicală constituind facultatea Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte