Nomenclatorul taxelor de studii pentru anul universitar 2023 – 2024

Ciclul II, studii superioare de master

Codul dom. Domeniile generale de studii / Programe de master Unitatea de măsură Taxa de studii, lei
Facultatea de Litere
011 Didactici moderne ale disciplinelor filologice (limba română) 1 persoană 7600
011 Didactica limbii și literaturii ruse 1 persoană 7600
011 Didactica limbii române în școala alolingvă 1 persoană 7600
011 Didactica literaturii universale 1 persoană 7600
011 Didactica limbii engleze 1 persoană 7600
011 Didactica limbii franceze 1 persoană 7600
023 Limbi moderne aplicate (limba engleză) 1 persoană 8100
Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului
011 Didactica geografiei 1 persoană 7600
011 Didactica matematicii 1 persoană 7600
041 Bănci și asigurări 1 persoană 10500
041 Contabilitate și audit 1 persoană 10500
041 Management financiar 1 persoană 10500
041 Managementul serviciilor publice 1 persoană 10500
052 Ecologie aplicată 1 persoană  8100
061 Administrarea bazelor de date și tehnologii WEB 1 persoană 9300
061 Programare WEB 1 persoană 9300
071 Inginerie inovațională și transfer tehnologic în industria auto
1 persoană 9300
Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
011 Management educațional 1 persoană 7600
011 Managementul educației timpurii 1 persoană 7600
011 Managementul educației incluzive 1 persoană 7600
011 Didactica disciplinelor muzicale 1 persoană 7600
031 Psihologie judiciară 1 persoană 8100
031 Psihologie organizațională și Leadership 1 persoană 8100
031 Consiliere psihologică în instituții și organizații 1 persoană 8100
Facultatea de Drept și Științe Sociale
031 Politici și servicii sociale pentru familie și copil 1 persoană 8100
031 Supervizarea în Asistență Socială 1 persoană 8100
040 Managementul administrației publice 1 persoană 10100
042 Științe penale, criminologie și criminalistică 1 persoană 11100
042 Drepturile Omului 1 persoană 11100
042 Relații de muncă și managementul resurselor umane 1 persoană 11100