Absolvenți

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților, ciclul II, studii superioare de master, 90 credite,  învățământ cu frecvență, promoția 2020

Fotografiile pentru diplomele absolvenților instituțiilor superioare, ciclul I și ciclul II

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților, promoția 2019

Orarul examenelor sesiunii de vară pentru absolvenți anul universitar 2018-2019

Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Litere
Orarul sesiunii de reexaminare Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale

Graficul de înregistrare și eliberare a diplomelor absolvenților, ciclul II, studii superioare de master, 90 credite,învățământ cu frecvență, promoția 2019