Consiliul facultăţii

Lista membrilor Consiliului Facultății de Litere

2019-2020

Lilia Trinca, conf. univ., dr., decan al Facultății de Litere

Oxana Chira, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Diana Ignatenco, lect. univ., dr., prodecan al Facultății de Litere

Viorica Popa, conf. univ., dr., șefa inter. Catedrei de limba română și filologie romanică

Elena Lacusta, conf. univ., dr., șefa Catedrei de limba română și filologie romanică

Viorica Cebotaroş, conf. univ., dr., șefa Catedrei de filologie engleză și germană

Nicolae Leahu, conf. univ., dr., șeful Catedrei de literatură română și universală

Vladimir Brajuc, conf. univ., dr., șeful Catedrei de slavistică

Gheorghe Popa, prof. univ., dr. hab.

Iulia Ignatiuc, conf. univ., dr.

Ana Pomelnicova, conf., univ., dr.

Diana Vrabie, conf. univ., dr.

Valentina Enciu, conf. univ., dr.

Tatiana Suzanskaia, conf. univ., dr.

Micaela Țaulean, conf. univ., dr.

Veaceslav Dolgov, conf. univ., dr.

Natalia Hariton, lect. univ., dr.

Victoria Mascaliuc, lect. univ., dr.

Elena Varzari, lect. univ.

Silvia Bogdan, lect. univ.

Svetlana Stanțieru, lect. univ.

Aurelia Codreanu, lect. univ.

Lucia Balanici, lect. univ.

Daniela Baciu, asist. univ.

Beatricie Colibă, studentă

Ana Bologa, studentă

Virgina Guțu, studentă

Ionela Loghinescu, studentă

Dorina Manoli, studentă

Andrei Matvievschi, student

Irina Popa, studentă