Comisiile Senatului

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE

Anul de studii 2019-2020

Comisia pentru activitatea didactică

1.     Aurelia Codreanu  – lect. sup. univ.

2.     Nicolae Leahu – conf. univ., dr.

3.     Viorica Popa – conf. univ., dr.

4.     Tatiana Suzanschi – conf. univ., dr.

5.     Viorica Cebotaroș – conf. univ., dr.

6.     Oxana Chira – lect. univ., dr.

Comisia pentru activitatea ştiinţifică

1.     Ana Pomelnicova –  conf. univ., dr.

2.     Gheorghe Popa – prof. univ., dr. hab.

3.     Natalia Hariton –  lect. univ., dr.

4.     Iulia Ignatiuc – conf. univ., dr.

5.     Lilia Trinca – conf. univ., dr.

6.     Diana Ignatenco – lect. univ., dr.

Comisia de imagine și marketing

1.     Veaceslav Dolgov – conf. univ., dr.

2.     Valentina Enciu – conf. univ., dr.

3.     Micaela Ţaulean – conf. univ., dr.

4.     Silvia Bogdan – lect. sup. univ.

5.     Lucia Balanici – lect. univ.

6.     Daniela Baciu – asist. univ.

Comisia de evaluare și asigurare a managementului calității

1.     Diana Vrabie – conf. univ., dr. 

2.     Vladimir Brajuc  – conf. univ., dr.

3.     Elena Lacusta – conf. univ., dr.

4.     Victoria Mascaliuc – lect. univ., dr.

5.     Svetlana Stanțieru  – lect. sup. univ.

6.     Elena Varzari – lect. sup. univ.