Comisile Consiliului

COMISIILE CONSILIULUI FACULTĂŢII DE LITERE

Anul de studii 2022-2023

Comisia pentru activitatea didactică

 1. Oxana Chira – conf. univ., dr., președintele comisiei 
 2. Nicolae Leahu – conf. univ., dr.
 3. Viorica Popa – conf. univ., dr.
 4. Tatiana Suzanskaia – conf. univ., dr.
 5. Viorica Cebotaroș – conf. univ., dr.
 6. Ludmila Cabac – lect. univ., dr.
 7. Volconovici Cătălin, student

Comisia pentru activitatea ştiinţifică

 1. Ana Pomelnicova – conf. univ., dr., președintele comisiei 
 2. Gheorghe Popa – prof. univ., dr. hab.
 3. Lilia Trinca – conf. univ., dr.
 4. Elena Lacusta – conf. univ., dr.
 5. Elvira Guranda – conf. univ., dr.
 6. Diana Ignatenco – lect. univ., dr.
 7. Iuliana Rogojină – studentă

Comisia de imagine și marketing

 1. Veaceslav Dolgov – conf. univ., dr., președintele comisiei 
 2. Micaela Ţaulean – conf. univ., dr.
 3. Silvia Bogdan – asist. univ.
 4. Tatiana Gorea – asist. univ.
 5. Daniela Baciu – asist. univ.
 6. Nichitina Maria, studentă
 7. Răcila Maria, studentă
 8. Dimitrov Ecaterina, studentă

Comisia de evaluare și asigurare a managementului calității

 1. Lucia Balanici – asist. univ., președintele comisiei 
 2. Vladimir Brajuc – conf. univ., dr.
 3. Victoria Mascaliuc – lect. univ., dr.
 4. Elena Varzari – asist. univ.
 5. Lina Cabac – asist. univ.
 6. Oxana Stanțieru – asist. univ.
 7. Rotaru Maria, studentă
 8. Porcescu Georgeta, studentă
 9. Puzic Ana, studentă