Activitatea didactică

Programul de studii la ciclul I, studii superioare de licență Plan de învățământ Catalogul cursurilor Curricula Moodle
Limba și literatura rusă (învățământ cu frecvență redusă) 2021 2021 2021 Moodle
Limba și literatura rusă și limba engleză (învățământ cu frecvență) 2021 2021 2021 Moodle
Limba și literatura ucraineană (învățământ cu frecvență redusă) 2021 2021 2021 Moodle
Limba și literatura ucraineană și limba engleză (învățământ cu frecvență) 2021 2021 2021 Moodle
Programul de studii la ciclul II, studii superioare de master        
Didactica limbii și literaturii ruse (90 credite ECTS) 2022 2022 2022 Moodle
Didactica limbii și literaturii ruse (120 credite ECTS) 2022 2022 2022 Moodle

E-mail: slavistica@usarb.md | tel.: 0231-52-346 | str. Pușkin 38, corp. III, sala 373