Activitatea didactico-metodică

Seminar de totalizare IP21M

Pe data de 26 decembrie 2012 va avea loc seminarul de totalizare a practicii pedagogice a grupei IP21M. Seminarul se va promova în aula 141, la ora 11.10. Sunt invitaţi toţi metodiştii de la specialitate. Prezenţa studenţilor masteranzi este obligatorie.

Practica pedagogică IP21M, 2011-2012

Conform planului de învățămînt studenții anului II, ciclului II, al specialității „Tehnologia informației și a comunicațiilor în învățămînt” au un stagiu de practică de 5 săptămîni. Pentru anul de studii 2011-2012 practica pedagogică se va desfășura în perioada 14 noiembrie – 11 decembrie 2011.

Studenții sunt repartizați la licee, colegii și universități conform ordinului.

Cerințele referitoare la perfectarea și componența portofoliului de practică sunt indica te în Caietul de practică.