Activități 2011-2012

10 mai 2012 – Întîlnire cu Nicolae Bulat

Cartea Jupânița cea frumoasă scrisă de N. Bulat a reușit să adune studenții atît de la Facultatea de Limbi și  Literaturi  Străine, cît și de la Facultatea de Filologie. N. Bulat a adus nu doar cărțile pentru lansare, dar și istoria adevărată a  Basarabiei. Înconjurat de studenți, lectori, oameni dragi, N. Bulat a depănat secol după secol, de parcă ar fi trăit și pe vremea lui Vasile Lupu și de parcă ar fi slujit în cetățile lui Ștefan cel Mare. Arta oratorică, pe care o posedă, se datorează experienței sale, fiind directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie din Soroca şi ghidul Cetăţii. Toți îl cunoaștem drept „pîrcălabul de la Soroca”, care deschide nu doar porțile Cetății de la Soroca, ci porțile istoriei pentru mii de copii, elevi, adulți.

N. Bulat este unul dintre cei mai mari cunoscători ai istoriei regiunii Soroca, dar şi unul dintre cei mai înverşunaţi promotori ai limbii române şi a idealurilor naţionale româneşti. Numele său se regăseşte în lista cu primii o mie de intelectuali din Europa, elaborată de Centrul Internaţional de Biografii Cambridge.

Studenții de la Facultatea de Limbi Străine, în special de la Catedra de filologie germană au cîntat piesele lui Ion și Doina Aldea Teodorovici, au vorbit despre autorul și etnograful N. Bulat, iar studenții de la Facultatea de Filologie au recitat poezii, au prezentat cartea Jupânița cea frumoasă. Domnul Bulat a mulțumit gazdei pentru că i-a adunat pe toți la o oră de lumină a sufletului. Lansarea de carte, întîlnirea cu etnograful  și istoricul N. Bulat a fost organizată de dr., conf. univ., A. Sainenco, lect.  superior A. Bîrsanu și drd., lect. univ. O. Chira.

14-15 aprilie 2011 – Conferința doctoranzilor

Oxana Chira și Tatiana Kononova la Conferinţa Internaţională a doctoranzilor în filologie, găzduită de Universitatea Petru Maior din Târgu-Mureş, România

Conferinţa s-a derulat în două etape pe 14-15 aprilie 2011. Oxana Chira și Tatiana Kononova au participat în cadrul secţiunii de Lingvistică, Limbi şi literaturi străine. Oxana Chira a prezentat comunicările  „Clasificarea eufemismelor frazeologice”, „Utilizarea eufemismelor la lecţia de română”. Tatiana Kononova – “Unităţile lexicale în contextul sociocultural”. la eveniment au participat reprezentanţi din doar trei ţări, conducerea universităţii speră ca organizarea acestui eveniment la Târgu-Mureş să devină o tradiţie. Printre cei 200 de participanţi cei mai mulţi reprezentanţi au fost de la centrele universitare din România, câţiva din Ungaria şi patru din Republica Moldova.

A fost impresionat  discursul invitatului special Jean-Claude Kaufmann, director de cercetare la Universitatea Sorbona, alocuţiunile rectorului Universităţii „Petru Maior”, Liviu Marian, şi a decanului Facultăţii de Litere, dr. Iulian Boldea. Universitatea ce ne-a găzduit este un centru de spiritualitate şi o şcoală doctorală în filologie foarte puternică, cu valoare de necontestat, este o şcoală de critică şi istorie literară. Nu mai puţin impresionantă a fost şi lansarea cărţii de poezii „Alcool” a poetului Ion Mureşan, binecunoscut peste Prut.