Comisiile Catedrei de filologie engleză și germană

COMISIILE CATEDREI DE FILOLOGIE ENGLEZĂ ȘI GERMANĂ

Comisia de evaluare și asigurare a managementului calității

Varzari Elena

Guranda Elvira

Mascaliuc Victoria

Dzechiș Svetlana

Cabac Lina

Ceh Oxana

 

Comisia de activitate științifico-didactică

Cebotaros Viorica

Chira Oxana

Kononova Tatiana

Muntean Ana

Pomelnicova Ana

Stanțieru Oxana

 

Comisia pentru imagine și activitatea educativă

Condrat Viorica

Țaulean Micaela

Bogdan Silvia

Baghici Nicoleta

Coșulean Liliana

Călăraș Angela

 

 

Șefa catedrei               Oxana Chira

conf. univ., dr.