Activități 2012-2013

Karl-Friedrich Buschendorf, Kulturattaché der Deutschen Botschaft

Karl-Friedrich Buschendorf, Kulturattaché, promovînd un parteneriat intercultural, bucurînd atît studenții, cît și lectorii din catedră cu un dar valoros de cărți germane. Profesorul Karl-Friedrich Buschendorf predă ore de literatură germană la studenții anilor II, III, IV în luna februarie 2013.

 

7 decembrie 2012 – Probleme contrastive în lingvistică

Simpozionul Naţional “Probleme contrastive în lingvistică și literatura universală”
Prelegeri în plen:
Gerhard Jorg OHRBAND, dr. hab., prof. univ.,  Metaphern und Verballogik in der Wirtschaftspolitik
Ala SAINENCO, dr., conf. univ., Giambattista Vico: originea poetică a limbajului
Elena SIROTA, dr., conf. univ.,  Lilia TRINCA, dr., conf. univ.,  Репрезентация концепта  «душа» в русской  и румынской языковых картинах МИРА
Valentina ŞMATOVA, dr., conf. univ., Модели лингвиста
Ana POMELNICOVA, dr., conf. univ., Fremdsprachen lernen/lehren im Rahmen des Bologna-Prozesses
Comitetul de organizare:

Irina CIORNAIA, lect. sup., şefa Catedrei de filologie germană – preşedinte al Comitetului de organizare, Irina BULGACOVA, lect. sup., Oxana CHIRA, drd., lect. univ., Svetlana DZECHIŞ, drd., lect. univ.