Activități 2013-2014

28 mai – Seminarul teoretico-practic

Pe data de 28 mai în centrul metodic german a avut loc seminarul teoretico-practic organizat de către lectorul universitar Tatiana Kononova.

În cadrul seminarului au prezentat comunicări ştiinţifice lectorii catedrei engleză şi germană A.Pomelnicova “Accentul în cuvintele compuse germane”, I.Bulgacova “Cuvintele compuse germane”, E.Guranda “Conjuncţii temporale la lecţiile de limbă germană”, T.Kononova “Planificarea lecţiilor de limbă germană”.

Studenţii din grupa GE31 au pregătit şi au promovat proiectul cu tema “Planificarea şi promovarea lecţiilor de limbă germană”, ţinînd cont de etapele de bază ale lecţiei: introducerea în tema lecţiei, lucrul cu lexicul nou, lucrul cu textul “Căsătoria astăzi”, lectura interactivă, lucrul cu audiotextul, exerciţiile de gramatică drept mijloc de dezvoltare a capacităţilor de comunicare, jocuri tematice de rol.

Seminarul a avut loc într-o atmosferă caldă şi prietenoasă. Studenţii şi-au demonstrat măiestria în organizarea şi promovarea lecţiei, au făcut schimb de experienţă şi au primit sfaturi practice de la profesori.

 

7 mai 2014 – Simpozionul “Teaching Students in the 21st Century”

4 aprilie – Olimpiada universitară la limba germană

În data de 4 aprilie 2014 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, la iniţiativa Centrului de germanistică „Astrum-Nord” şi cu susţinerea Facultăţii de Litere şi a Catedrei de filologie engleză şi germană a fost organizată Olimpiada Universitarăla Limbagermană, ediţia a II-a, pentru toţi studenţii care învaţă limba germană şi sunt pasionaţi de misterele acestei limbi.

La deschiderea Olimpiadei studenţii au fost salutaţi de către dna Ana Pomelnicova, dr. conf, şefa Centrului de Germanistică „Astrum-Nord”, un mesaj de bun augur şi de susţinere în acest frumos eveniment a fost lansat de dna Ala Sainenco, dr. conf., decan-interimar al Facultăţii de Litere şi de dna Ana Muntean, lector superior, şef-interimar a Catedrei de filologie engleză şi germană. O surpriză pentru toţi cei aflaţi în sală a fost prezenţa oaspetelui din Germania, dl. Jens Passon, reprezentant al întreprinderii germane „Draexlmaier”, care a salutat organizarea unui asemenea concurs şi le-a urat participanţilor mult succes şi perseverenţă.

La Olimpiadă au participat studenţii Facultăţii de Litere, dar şi studenţii Facultăţii de Ştiinţe Reale, Economice şi ale Mediului, specialitatea Inginerie, care studiază limba germană, la insistenţa şi cu sprijinul acordat de întreprinderea „Draexlmaier”.

Rezultatele Olimpiadei sunt următoarele:

Anul I

 1. Buga Anastasia, gr. GE11
 2. Cazacu Ecaterina, gr. GE11
 3. Marjina Xenia, gr. EG11

Anul II

 1. Railean Maxim, gr. GE21
 2. Iurceac Iana, gr. EG21
 3. Muzîciuc Xenia, gr. GE21

Anul III.

 1. Strungar Oxana, gr. GE31
 2. Osochina Daria, gr. GE31
 3. Stremouhova Natalia, gr. EG31

Anul IV

 1. Palancea Anastasia, gr. GE41
 2. Schin Anghelina, gr. GT41
 3. Livinschi Elena, gr. GT41

 

10 martie – 5 aprilie – Practica pedagogică

“Studiază mai întîi ştiinţa şi continuă apoi cu practica  născută din această ştiinţă.”

 Leonardo da Vinci

          Practica pedagogică la Limba Engleză la specialitatea „Pedagogie în Învăţămîntul Primar şi Limba Engleză“, anul 3,  gr. PE 31Z, gr. PE 32Z, studii cu frecvenţă la zi, în perioada 10.03.14 – 05.04.14 a fost ghidată de metodiștii Dina Puiu, lector superior, Natalia Banaru, lector universitar și coordonatorulMicaela Țaulean, dr., lector superior (Catedra de Filologie Engleză și Germană). Studentele au promovat lecţiile interesant, creativ, cu utilizarea multor materiale audio-vizuale, jocuri didactico-lingvistice, tehnologiilor noi de predare.

“Profesorul mediocru vorbeşte. Profesorul bun explicăProfesorul foarte bun demonstrează. Profesorul eminent inspiră.” William Arthur

 

7 martie 2014 – Women in Poetry

       De un moment special au avut parte studenţii si profesorii de la Facultatea de Litere, cu o zi inainte de sarbatorirea zilei de 8 martie. Pe 7 martie femeia a fost omagiată în recitalul de poezii de autoare femei “Women in Poetry”, organizat de d-na Mirca Diana, lector la catedra de Fililogie Engleză și Germană în colaborare cu decanul studenţesc Vadim Baraniuc. La recital au participat studenţii anului 1,2 şi 3 de la Facultatea de Litere. Au fost recitate poezii scrise de autoare engleze, franceze, romăne şi ruse/E.Dickinson, L.Lari,A.Ahmatova,E.Farago, A.Blandiana, C.Rossetti, G.Brooks, K.Mansfield, M.Tvetaeva etc. Evenimentul s-a desfășurat cu suportul profesorilor de limba engleză: Silvia Bogdan, Micaela Ţaulean, Angela Calaraş,Rodica Puiu şi Oxana Ceh.

 

2014 – Units’ assessment

Prezentarea orală și scrisă a mini-proiectelor la temele
Countries and people” și „Animals”
Au participat – studenții din gr. PP12z
Localul – Holul Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
Obiectivele principare ale acestor activități:

– Dezvoltarea interesului față de limba engleză;
– Valorificarea cunoștințelor studenților la teme studiate;
– Consolidarea deprinderilor de lucru în echipă;
– Încurajarea comunicării în limba străină.

Responsabil – Micaela Țaulean

 

22-24 mai, 2013 – Workshop la DICLE University, Turcia

      Workshop la DICLE Univerity, Turcia
Perioada 22-24 mai, 2013
Participarea la Drama Workshop (la invitație), la Dicle University, Faculty of Education, Diyarbakir, Turcia.
 Prezentatorii de la USARB:
         Elena Varzari, lector superior, Catedra de filologie engleză și germană,
cu prezentarea „Dramatizing speech acts“.

         Micaela Țaulean, dr., lector superior, Catedra de filologie engleză și germană, cu prezentarea „Developing EFL students’ intercultural competence by dramatizing real-life situations“.

 

26 ianuarie 2013 – masa rotundă Diversitatea culturală a tinerilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru

          Pe data de 26 ianuarie, 2013 în Chişinău Comitetul Internaţional pentru Diplomaţie Civică a organizat masa rotundă Diversitatea culturală a tinerilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru.

          Scopul acestui eveniment a fost de a identifica anumite neînţelegeri sau percepţii greşite privind valorile, comportamentul sau condiţiile de viaţă ale tinerilor. Subiectele din agendă au făcut referinţă asupra abordării conceptuale ale termenului de diversitate culturală,  toleranţă, minoritatea lingvistică a tinerilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru – interpretări şi perspective pentru dezvoltare”.

          Masa rotundă a inclus organizarea mai multor activităţi: prezentări, lucru în grup, discuţii, studii de caz, etc., care au fost moderate de Dna Micaela Ţaulean, dr., lector superior, Universitatea din Bălţi cu raportul «Cultural diversity – conceptual aspects. Tolerance and acceptance of cultural differences”; şi Dl O. Nantoi, analist politic, Institutul de Politici Publice cu raportul “Similarities and differences in values, behaviour, conditions of living between young people across Dniester River”.

 

2013 – Dramatizing Fairy Tales

         Micaela Țaulean afirmă, “Sunt convinsă că limba engleză are un loc deosebit în dezvoltarea personală şi profesională a fiecărei persoane. Lucrăm cu colegii de la Catedra de filologia engleză și germană cu studenții de la Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Arte și pe lângă faptul că îi ajutăm pe să înveţe limba engleză, încercăm să-i dezvoltăm abilităţile de comunicare şi exprimare coerentă, clară şi corectă la anumite teme de conversație.”
         “Formula ideală de studiere a limbii engleze este următoarea: depune efort acum, pentru a culege mai tîrziu roada!”
Au participat studenții din gr. PE 31z, PE 32z
Obiectivele principale ale acestei activități:
– dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală şi scrisă în limba engleză,
– identificarea asemănărilor şi deosebirilor cu poveşti din literatura română/rusă şi engleză,
– diferenţierea lumii reale de cea a poveştilor şi nu în ultimul rând cunoaşterea şi valorificarea poveştilor din folclorul şi literatura pentru copii, în limba engleză. 

Responsabil – Micaela Țaulean

2013 – Celebrating Mother’s Day

2013 – Celebrating Mother’s Day
Au participat studenții din gr. PE 21z
Obiectivele principale ale acestei activități au fost:

 • dezvoltarea abilităţilor de comunicare orală în limba engleză,
 • identificarea asemănărilor şi deosebirilor la sărbătoarea „Mother’s Day”.

Responsabili – Marina Gorodenco, Natalia Banaru, Micaela Țaulean