Calendarul admiterii

CALENDARUL ADMITERII

la programele de formare tehnică profesională

postsecundară și postsecundară nonterțiară,

pentru anul de studii 2020 – 2021

Concursul de admitere la programele de formare tehnică profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară, în Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, pentru anul de studii 2020 – 2021, se va organiza după următorul program:

  • 13 iulie – 1 august 2020: depunerea directă a Dosarului de participare la concursul de admitere, cu respectarea cerințelor sanitar-epidemiologice;
  • 1 august 2020: desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au absolvit școlile de profil);
  • până la 4 august 2020: anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

 

Concursul repetat la programele de formare tehnică profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară în Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălți, pentru anul de studii 2020 – 2021, la locurile neacoperite, se va organiza după următorul program:

  • 5 august – 14 august 2020: depunerea directă a Dosarului de participare la concursul de admitere, cu respectarea cerințelor sanitar-epidemiologice;
  • 14 august 2020: desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au absolvit școlile de profil);
  • până la 17 august 2020: anunțarea rezultatelor concursului de admitere.

 

ndară și postsecundară nonterțiară, în Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți, pentru anul de studii 2019–2020, se organizează după următorul program:

15 iulie — 3 august 2019:  depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;

3 august 2019: desfășurarea probelor de aptitudini  (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au absolvit colegiile/liceele/școlile de profil);

până la 5 august 2019:  anunțarea rezultatelor.

Concursul repetat de la programe de formare tehnică profesională postsecundară și postsecundară nonterțiară în Colegiul Pedagogic ,,Ion Creangă” din Bălți, pentru anul universitar 2019-2020, la locurile neacoperite, se organizează după următorul program:

6 august — 10 august 2019: depunerea cererilor de participare la concursul de admitere;

10 august 2019: desfășurarea probelor de aptitudini (pentru candidații la concursul de admitere înscriși la specialitatea 11210 Educație timpurie (calificarea Conducător muzical), care nu au absolvit colegiile/liceele/școlile de profil);

până la 12 august 2019:  anunțarea rezultatelor.