Planuri de învățământ 2016

Studii superioare de licență

Drept (240 credite)

Administrație publică (180 credite)

Manualul specialității Administrație publică

 

Studii superioare de master

Instituții de drept privat 

Relații de muncă și managementul resurselor umane

Științe penale și criminologie

Managementul administrației publice

Politici Europene și Administrația publică