Studii superioare de licență

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică la ciclul I, studii superioare de licență, domeniul de formare profesională 0421 Drept

Caietul-tip la stagiului de practică pentru ciclul I, studii superioare de licență

Tematica tezelor de licență la specialitatea 0421.1 Drept pentru anul de studii 2022-2023

Tematica tezelor de licență la specialitatea 0400.1 Administrație publică pentru anul de studii 2022-2023

Cerere-model pentru aprobarea temei tezei de licență 2022

Tematica tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență. Specialitatea: 0400.1 Administrație publică, pentru anul de studii 2020-2021

Tematica tezelor de licență, ciclul I, studii superioare de licență. Specialitatea: 0421.1 Drept, pentru anul de studii 2020-2021

Cerere privind aprobarea temei tezei de licență

GHID METODIC PRIVIND ELABORAREA ȘI SUSȚINEREA TEZELOR DE LICENȚĂ