Planuri de învățământ 2021

Studii superioare de licență

Drept (240 credite)

Administrație publică (180 credite)

Studii superioare de master

Științe penale, criminologie și criminalistică

Instituții de drept privat 

Relații de muncă și managementul resurselor umane

Drepturile omului

Managementul administrației publice

Politici europene și administrația publică