Școala doctorală Arhiva 2017-2022

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ȘTIINȚIFICREGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC

REGULAMENT  DE ACORDARE A CONCEDIILOR DE LUNGĂ DURATĂ DE CREAȚIE PERSONALULUI DIDACTIC ȘI DE CERCETARE

REGULAMENT INSTITUŢIONAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PROGRAMELOR DE STUDII DE DOCTORAT

REGULAMENT INSTITUŢIONAL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PROGRAMELOR DE STUDII DE DOCTORAT

REGULAMENTUL ȘCOLII DOCTORALE FILOLOGIE

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE AVANSATĂ Curriculum

Conținutul programelor de studii de doctorat

Lista conducătorilor de doctorat, angajați ai Școlii doctorale Filologie

Rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat

Metodologia de desemnare а membrilor Consiliului științific

În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat

Ghid de redactare a tezelor de doctorat şi a rezumatului

Metodologia instituțională

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT (anul de studii 2018-2019) Turul II

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2018

CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2018-2019)

Concursul de admitere la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2018-2019, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor 24 septembrie 2018 – 03 octombrie 2018 (inclusiv)
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

04 octombrie 2018

În cazul în care vor rămâne locuri neacoperite, Școala Doctorală Filologie a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți va organiza Turul II al Concursului de admitere. Perioada de desfășurare a Turului II va fi anunțată în timp util.

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348

            CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

 1. Cererea de înscriere
 2. CV-ul candidatului
 3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi lista proiectelor științifice) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
 4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
 5. Două scrisori de recomandare de la profesori care cunosc candidatul dint-un context educațional și academic
 6. Dovada cunoașterii unei limbi moderne de circulație internațională
 7. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
 8. 3 fotografii format 3×4

GRANTURI SCOALE LA CONCURS aici

Programa Conferinței Științifice a doctoranzilor din 7 decembrie 2017

 

Regulament instituţional de organizare şi funcţionare a programelor de studii de doctorat 

Regulament de organizare şi funcţionare a consiliului științific

Regulament de acordare a concediilor de lungă durată de creație personalului didactic și de cercetare 

Modelul Contractului de studii superioare de doctorat

METODOLOGIA INSTITUȚIONALĂ DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE PENTRU REPARTIZAREA GRANTURILOR DOCTORALE DE LA BUGETUL DE STAT

Regulament institutional de functionare a scolilor doctorale USARB 

Metodologia de desemnare a membrilor Consiliului stiintific

În atenţia studenţilor-doctoranzi şi a candidaţilor la studii superioare de doctorat

Conținutul programelor de studii de doctorat

Curriculum școla doctorală

Ghid de redactare a tezelor de doctorat şi a rezumatului

Lista conducătorilor de doctorat

Rezultatele și performanțele profesionale ale conducătorilor de doctorat 

Regulamentul școlii doctorale Filologie 

Regulamentul de funcționare a Consiliului Științific

Bursa de excelență a Guvernului

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Doctorale pâă în data de 4 noiembrie 2017.

Fișa de evidență a studentului-doctorand

 

UNIVERSITATEA DE STAT „ALECU RUSSO” DIN BĂLŢI

FACULTATEA DE LITERE

ȘCOALA DOCTORALĂ FILOLOGIE

CONCURSUL DE ADMITERE 2017

 CALENDARUL DE ADMITERE LA STUDII DE DOCTORAT

(anul de studii 2017-2018)

Turul II

Concursul de admitere, Turul II, la Ciclul III, studii superioare de doctorat, în Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, pentru anul universitar 2017-2018, pentru toate formele de învățământ (cu frecvență / frecvență redusă) se organizează după următorul program:

Activitatea Perioada
Depunerea dosarelor 25 august 2017 – 30 august 2017
Anunţarea rezultatelor finale

ale concursului de admitere

5 septembrie 2017

LOCURI VACANTE

Programul de studii

Conducătorul de

doctorat

Proiectul științific Forma de studii,

Buget

Zi Frecvență redusă
Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca Frazeologisme cu caracter prohibitiv: o abordare din perspectiva culturologiei lingvistice   1
Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Ala Sainenco Contactele lingvistice și structurile asociative ale limbii   1
Total: 2   2

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348

Dosarele vor fi depuse la Secretariatul Școlii Doctorale Filologie

str. A. Puşkin, 38, bl. III,

sala 351 (Catedra de literatură română și universală)

tel. de contact 0 231 52 348

CONȚINUTUL DOSARULUI DE APLICARE

Concursul de admitere la doctorat se va desfășura în baza unui dosar de aplicare al candidatului, care va include următoarele acte:

 1. Cererea de înscriere
 2. CV-ul candidatului
 3. Scrisoare de motivare care va cuprinde tema pentru care optează candidatul (vezi lista proiectelor științifice) și o schiță de plan de cercetare pentru teza de doctorat (maximum 1 pagină)
 4. Diploma de studii superioare și suplimentul cu notele obținute (plus copiile legalizate la notar)
 5. Două scrisori de recomandare de la profesori care cunosc candidatul dint-un context educațional și academic
 6. Dovada cunoașterii unei limbi moderne de circulație internațională
 7. Numele profesorului ales în calitate de conducător științific
 8. 3 fotografii format 3×4

GRANTURI SCOASE LA CONCURS

Programul de studii Conducătorul de doctorat Proiectul științific Forma de studii,

Buget

Zi Frecvență redusă
Literatură română

Specialitatea: 622.01

Nicolae Leahu Exprimarea stărilor de înstrăinare în poezia românească   1
Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Gheorghe Popa Componentul simbolic

 în semantica frazeologismelor românești

  1
Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Şleahtiţchi Diversitate de gen în proza scriitorilor șaptezeciști   1
Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Şleahtiţchi Simbioze poetice și cinematografice în creația lui Emil Loteanu   1
Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Abramciuc Funcțiile naratorului în proza pașoptistă   1
Literatură română

Specialitatea: 622.01

Maria Abramciuc Călătoria ca aventură inițiatică în proza românească din perioada 1830-1860   1
Literatură română

Specialitatea: 622.01

Diana Vrabie Imaginea rusului și a Rusiei în proza contemporană din Basarabia   1
Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca Frazeologisme cu caracter prohibitiv: o abordare din perspectiva culturologiei lingvistice   1
Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Lilia Trinca „Geografia mentală” la români 1  
Lingvistica generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată (Limba română)

Specialitatea 621.01

Ala Sainenco Contactele lingvistice și structurile asociative ale limbii   1
Total: 10 1 9