Scurt istoric

Catedra de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale (IATI) este o subdiviziune structurală de bază, cu caracter didactico-ştiinţific, a Facultăţii de Ştiinţe Reale care funcţionează în baza Legii învăţămîntului, Regulamentul cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior (anexa nr. 1 la ordinul nr-671 din 6.08.2010) şi a altor prevederi ale legislaţiei în vigoare, statutului Universităţii, Regulamentelor, instrucţiunilor şi deciziilor respective ale conducerii Universităţii şi facultăţii.

Catedra a fost fondată la 15 iulie 2003 în corespundere cu scrisoarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 05-14-2831 din 22 mai 2003, planul de perspectivă al dezvoltarii Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi  şi ordinul 05-258 din 15 iulie 2003 referitor la crearea Catedrei de Informatică Aplicată şi Tehnologii Informaţionale, semnat de regretatul rector al Universităţii „A. Russo” din Bălţi, academician Nicolae Filip.

Pînă la 15 iulie 2003 procesul didactic la disciplinele informatice a fost asigurat de Catedra de Electronică şi Informatică.

Catedra IATI dispune de o baza materială contemporană pentru promovarea obiectelor de studiu şi a cercetarilor: 10 laboratoare didactice cu 163 calculatoare; 1 laborator ştiintific de „Radiofizică şi electronică”.

Catedra promovează o practică de producere la centrele de calcul ale întreprinderilor (semestrul VIII), o practică pedagogică în gimnazii sau licee şi o practică de cercetare asupra tezei de licenţă (semestrul X).