Catedra de limbă română şi filologie romanică

Din istoria Catedrei de limba română și filologie romanică

Catedra de limba romana este una dintre cele patru catedre de la Facultatea de Filologie a Universitatii de Stat „Alecu Russo” din Balti, fiind, totodata, si una dintre cele mai vechi catedre ale facultatii. A fost infiintata odata cu deschiderea, prin Hotarirea Sovietului Comisarilor Norodnici ai Uniunii R.S.S. nr. 470 din 14 martie 1945, la Balti, a Institutului Invatatoresc. Catedra activa in cadrul Facultatii de Filologie si Istorie a Institutului si avea doar doi profesori (Maria Sciuca si Vera Marin).

Din 1954 si pina in 1966 sef al Catedrei de limba si literatura „moldoveneasca” a fost rectorul Institutului Pedagogic „ Alecu Russo” Ion Ciornii, marele merit al caruia a fost de a fi completat Catedra cu cadre valoroase. De-a lungul anilor, din catedra au facut parte mari personalitati: Efim Levit, Nicolae Biletchi, Ion Evtusenco, Anton Zencenco, Petru Botezatu, Lev Esanu, Vladimir Mocanu, Eliza si Ion Botezatu, Valeriu Senic, Olimpiada Medvetchi, Elena Belinschi, Gheorghe Rusnac, Nicolae Iavorschi, Ilarion Matcovschi s.a. In cadrul catedrei au tinut cursuri nume notorii ale lingvisticii romanesti: Eugeniu Coseriu, Dumitru Irimia, Stelian Dumistracel etc., ilustrind domenii importante ale cercetarii lingvistice (istoria limbii, dialectologie, limba romana contemporana, stilistica, poetica etc.)

Corpul didactic actual al catedrei se constituie din 11 membri titulari (un doctor habilitat, 7 doctori in filologie), acoperind intreg spectru de functii didactice, de la asistent pina la profesor. Catedra are atit cadre didactice cu vechime in invatamint si experienta bogata in instruire si in cercetare, cit si tineri specialisti care aduc in procesul de invatamint si in relatiile cu studentii metode inovative, moderne, eficiente. Membrii catedrei deservesc specializarile Romana A (romana-limbi straine), Romana B (limbi straine-romana) si acopera segmentul unor discipline circumscrise specialitatilor (Stiinte ale comunicarii, Jurnalism).

In cadrul catedrei functioneaza cu succes scoala doctorala la Specialitatea 10.02.01 – Limba romana. Toti membrii catedrei sint antrenati in activitatea de cercetare stiintifica, care se desfasoara individual si pe colective (proiecte de cercetare), in functie de domeniul in care s-a specializat fiecare cadru prin doctorat sau prin optiune stiintifico-didactica. Rezultatele cercetarilor titularilor catedrei, concretizate in lucrari de remarcabila tinuta stiintifica, sint publicate in culegeri internationale, in reviste de specialitate, in monografii. De asemenea, titularii catedrei sunt autori de manuale si materiale didactice pentru invatamintul superior si cel preuniversitar.

Pentru a asigura o pregatrire complexa, cu multiple deschideri in domeniul filologic este prevazuta o diversitate mare de cursuri complementare (Traducere, Retorica, Cultura vorbirii etc.). Scopul unei asemenea strategii este sa ofere ulterior studentilor cit mai multe oportunitati de incadrare in cimpul muncii.

Studentii au posibilitatea sa asiste la lansari de carte, intilniri cu prestigiosi oameni de cultura din tara si de peste hotare (scriitori, publicisti, dramaturgi, profesori universitari, editori, redactori de reviste etc.). Catedra urmareste nu numai achizitionarea de catre studenti a competentelor corespunzatoare disciplinelor prevazute de planurile de studii, dar si a unor largi cunostinte de cultura, organizind, in acest sens, concursuri-recitaluri de poezie, concursuri de traducere, mese rotunde etc. Catedra dispune si de un Laborator de paleografie, Laboratorul de studii filologice „Eugen Coseriu”, Laboratorul de studii culturale. Titularii catedrei asigura pregatirea studentilor, desfasurind sedintele Cercului lingvistic (devenite traditie la facultate), in cadrul carora sint abordate aspecte ce apartin tuturor nivelurilor limbii, diferitelor varietati regionale si socio-culturale ale acesteia, din punct de vedere sincronic si diacronic, adesea din perspectiva contrastiva (comparind romana cu alte limbi).